Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers tot en met 2013

 Aantal
Totaal aantal medewerkers, intern herplaatst vóór feitelijke ingang boventalligheid1.276
  
Totaal aantal niet meer boventallige medewerkers2.122
Intern nieuwe baan968
Extern nieuwe baan379
Eigen bedrijf begonnen45
Ontslagen352
Overige oorzaken378
  
Totaal aantal nog boventallige medewerkers510
Detachering intern203
Detachering extern32
Geen oplossing275
  
Totaal aantal medewerkers aan wie boventalligheid is toegezegd3.908

Tot en met december 2013 is aan 3.908 medewerkers boventalligheid aangezegd (2.960 in de jaren 2004 tot en met 2009, 96 in 2010, 422 in 2011, 165 in 2012 en 265 in 2013).

Als gevolg van de bezuinigingen verdwijnen er de komende jaren bij UWV duizenden arbeidsplaatsen. Deze personele krimp willen we zo verantwoord mogelijk uitvoeren, de focus ligt daarom op preventieve mobiliteit. UWV kent 6 loopbaancentra met gespecialiseerd personeel dat medewerkers helpt hun arbeidsmarktwaarde te bepalen. Insteek is om medewerkers preventief zo veel mogelijk van baan naar baan(intern of extern) te begeleiden, zonder dat er al sprake is van boventalligheid. De loopbaancentra kunnen het management en de betrokken medewerkers daarbij ondersteunen.

Alle divisies van UWV hebben inmiddels de strategische personeelsplannen herijkt, waarbij in kaart is gebracht waar welke arbeidsplekken verdwijnen en waar (tijdelijke) vacatures zijn waarnaar personeel kan doorstromen. Op districtsniveau worden mobiliteitsplannen opgesteld.

Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat veel medewerkers aan wie boventalligheid was aangezegd alsnog intern op een vacature zijn geplaatst, vooral bij de bedrijfsonderdelen Uitkeren en Handhaving. Ook zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van vacatures met organisaties die vergelijkbare functies kennen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waar tijdelijke detacheringskansen ontstonden. Het resultaat was dat alle 8 medewerkers die hebben gesolliciteerd zijn aangenomen per 1 oktober 2013.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Personeelsverloop tot en met 2013

Personeelsverloop tot en met 2013

Op 31 december 2013 hadden we 19.057 medewerkers in dienst (16.502 fte’s). De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Lees verder