Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Volumeontwikkelingen 2014

Eind april 2014 waren in totaal circa 1,4 miljoen mensen aangewezen op een uitkering van UWV. Onder hen waren 443.300 WW’ers en ongeveer 950.000 mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering. Ons uitgangspunt is dat zij iedere maand hun geld op tijd ontvangen. Dat is ook in de eerste 4 maanden van 2014 goed gelukt.

WW

Als gevolg van de economische crisis hebben steeds meer mensen te maken gekregen met werkloosheid en de daaruit voortvloeiende inkomensachteruitgang. In de eerste 4 maanden van 2014 handelden we 247.900 aanvragen voor een WW-uitkering af. Dit is iets minder dan in de eerste 4 maanden van 2013 (251.200). We kenden in totaal 215.800 nieuwe WW-uitkeringen toe, 1% meer dan in de eerste 4 maanden van 2013. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg tot 443.300, dat is een stijging met 17% ten opzichte van eind april 2013 (379.500). We beëindigden 210.300 WW-uitkeringen, 20,6% meer dan in dezelfde periode van 2013. 104.200 uitkeringen werden beëindigd vanwege hervatting (20,3% meer dan een jaar eerder.) 75.600 uitkeringen werden beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur (17,0% meer dan een jaar geleden).

WIA

In de eerste 4 maanden van 2014 handelden we 19.000 nieuwe WIA-aanvragen af. We verstrekten 12.800 nieuwe WIA-uitkeringen, iets minder dan in de eerste 4 maanden van 2013 (12.900). Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg tot 194.800, dat is een stijging met 14% ten opzichte van eind april 2013.

Wajong

We handelden we 8.400 Wajong-aanvragen af. Het aantal nieuwe uitkeringen voor de oude en nieuwe Wajong steeg van 5.600 in de eerste 4 maanden van 2013 naar 5.700 in de eerste 4 maanden van 2014. Het totaal aantal lopende Wajonguitkeringen steeg tot 242.600, dat is een stijging met 5% ten opzichte van eind april 2013 (230.400,

Ziektewet

In de eerste 4 maanden van 2014 zijn 12 procent minder Ziektewetuitkeringen toegekend dan in de eerste 4 maanden van 2013: 68.600 tegenover 78.100 in de eerste 4 maanden van 2013. Het aantal lopende Ziektewetuitkeringen per eind april was 93.300, 4% minder dan eind april 2013 (96.800).

Wazo

We hebben 44.000 Wazo-uitkeringen toegekend, 4,7% minder dan in de eerste 4 maanden van 2013 (46.100). Eind april waren er 40.100 lopende Wazo-uitkeringen, ongeveer evenveel als een jaar geleden (39.900).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Ontwikkeling WIA 2014

Ontwikkeling WIA 2014

Het aantal WIA-uitkeringen is in de eerste 4 maanden van 2014 met 8.300 gestegen tot in totaal bijna 194.800; de tabel toont de ontwikkeling sinds de start van de WIA.

Lees verder