Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden 2014

Internet wordt het leidende kanaal in onze contacten met klanten. Aan klanten met een uitkering stellen we steeds meer digitale diensten ter beschikking en we gaan steeds minder informatie op papier verstrekken. In de eerste 4 maanden van 2014 trok uwv.nl 13,3 miljoen bezoeken (gemiddeld 111.000 per dag). Dit is al bij na de helft van het aantal bezoeken in geheel 2013 (28,5 miljoen).

We hebben de klantvriendelijkheid van de online WW-aanvraag verbeterd en ervoor gezorgd dat de klant minder zelf hoeft in te vullen. We vragen alleen naar de gegevens die we nog niet kennen. Het digitaal overnemen van de gegevens uit de online aanvraag WW vervangt de handmatige invoer van deze gegevens. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat alle documenten (digitaal en papier) die een rol spelen in het WW-proces worden opgenomen in het digitaal archief.

De papieren verzending van betaalspecificaties schaffen we stap voor stap af. Sinds november 2012 ontvangen onze WW-klanten hun betaalspecificaties en jaaropgaven al niet meer op papier.

Sinds september 2013 ontvangen ook de ZW- en Wazoklanten hun betaalspecificatie en jaaropgave online via MijnUWV.nl. Alleen klanten die actief aangeven dat zij behoefte hebben aan een papieren versie (bijvoorbeeld niet-digivaardigen) krijgen nog een papieren exemplaar toegestuurd. Op dit moment maakt ongeveer 7% van de klanten hiervan gebruik. Voor WIA-, Wajong-, WAO-, WAZ- en Wazoklanten beginnen we in het tweede kwartaal 2014 aan de omzetting naar online. Zolang de wet SUWI niet is aangepast, blijven we hun ook papieren specificaties toesturen.

Sinds 1 april zijn brieven voor werknemers over de uitvoering van de Ziektewet digitaal beschikbaar via MijnUWV.nl. Zolang de wet SUWI nog niet is aangepast, sturen we de brieven nog wel per post. Voor werkgevers zijn brieven over de uitvoering van de Ziektewet naar verwachting vanaf 1 oktober 2014 digitaal beschikbaar via het werkgeversportaal.

Papieren brochures en folders voor particulieren worden niet meer standaard opgestuurd of meegegeven. In plaats daarvan is een PDF van de desbetreffende brochure beschikbaar via uwv.nl. Daarnaast starten we in het tweede kwartaal van 2014 met een pilot om bestaande brochures en folders te vervangen door nieuwe infofolders. Dat zijn compacte wegwijzers naar uitgebreide informatie en producten en diensten op uwv.nl en werk.nl. In de eerste 4 maanden 2014 is 20% minder papier verstuurd door UWV dan in dezelfde periode in 2013.

De websites uwv.nl, werk.nl en Wajongwerkt.nl en de onderliggende portalen voldoen al grotendeels aan de door de Rijksoverheid ontwikkelde Webrichtlijnen. De Webrichtlijnen zijn een middel om websites te toetsen op gebruikersvriendelijkheid, bouwkwaliteit, vindbaarheid, compatibiliteit, bereik en duurzaamheid. Er zijn nog wel verbeteringen noodzakelijk, daar blijven we aan werken. Een deel van de aanpassingen is al opgenomen in komende releases. Een ander deel is inmiddels verankerd in lopende projecten en voor een laatste deel wordt daar nog aan gewerkt. We gaan ook alle downloads op uwv.nl toegankelijker maken, waardoor de PDF-documenten voldoen aan de Webrichtlijnen. Op dit ogenblik optimaliseren we de navigatie en vindbaarheid op uwv.nl.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Campagne voor werkend Nederland gaat verder

Campagne voor werkend Nederland gaat verder Lees verder