Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Intensiveren handhavingsactiviteiten 2014

Handhaving is een speerpunt van het kabinet. Het is van groot belang dat uitkeringsgelden bij diegenen terecht komen die daar recht op hebben en niet langer dan strikt noodzakelijk worden verstrekt. We bieden mensen daarom – in toenemende mate online – ondersteuning bij het vinden van werk en zien er tegelijk op toe dat zij hun afspraken met ons nakomen en zich aan de regels houden. Het komende jaar zullen we de samenwerking met externe partijen zoals de Inspectie SZW en de Belastingdienst versterken en nog meer inzetten op risicomanagement op het gebied van handhaving.

Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we in 2013 gekeken waar het nuttig is onze handhavingsactiviteiten verder te intensiveren. We hebben onze voorstellen ingediend in de vorm van de business case ‘Intensivering Toezicht UWV’. Deze omvat voorstellen om:

  • de afhandeling van fraudesignalen te intensiveren;
  • in de eerste 3 maanden van werkloosheid intensiever in te zetten op preventieve handhaving en activering van WW’ers dan we normaal gesproken doen in de basisdienstverlening;
  • te verkennen of handhavingsgesprekken kunnen helpen om mensen met een WIA/WGA-uitkering te activeren;
  • uitkeringsontvangers aan te pakken die via gefingeerde dienstverbanden ten onrechte een (te hoge) uitkering ontvangen.

De business case is in oktober 2013 is goedgekeurd door het ministerie van SZW. Dit betekent dat UWV vanaf 1 januari 2014 extra geld ontvangt voor de aanpak van uitkeringsfraude. We richten onze aandacht daarbij op mensen die de regels bewust overtreden.

Het ministerie van SZW heeft extra geld beschikbaar gesteld om de afhandeling van fraudesignalen te kunnen intensiveren. Hiermee hebben we ruim 90 fte’s extra ingezet en kunnen we bijvoorbeeld meer controles uitvoeren op het nakomen van de inlichtingenplicht door uitkeringsgerechtigden en meer signalen afhandelen over mogelijke overtredingen. De eerste resultaten van deze businesscase zijn zichtbaar. We liggen op schema om te voldoen aan de doelstelling van de businesscase om jaarlijks € 13 miljoen aan onterecht betaalde uitkeringen te achterhalen.

Ook het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden maakt onderdeel uit van de businesscase. Het loket doet onderzoek naar gefingeerde dienstverbanden, dit zijn dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. De eerste 4 maanden van 2014 hebben vooral in het teken gestaan van de werving van nieuwe medewerkers. Deze worden sinds eind mei 2014 ingezet. Sinds 1 januari 2014 ondersteunt een risicoanalist het Loket Gefingeerde Dienstverbanden met data-analyses en het ontwikkelen van risicoprofielen. Deze werkt samen met een analist van de Inspectie SZW. Het Loket Gefingeerde Dienstverbanden heeft in de eerste 4 maanden van 2014 € 0,9 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord. Hiermee liggen we op koers om het verwachte schadebedrag van € 2,3 miljoen op te sporen. Er zijn nog 20 zaken naar 110 personen in onderzoek. Verder onderzoeken we via een pilot of we handhavingsgesprekken kunnen inzetten om WGA-klanten te activeren.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inspanningsplicht 2014

Overtredingen inspanningsplicht 2014

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van de inspanningsplicht en de aantallen opgelegde maatregelen in de eerste 4 maanden van 2014.

Lees verder