Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Internationale controles

Ons Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) heeft in de eerste 4 maanden van 2014 bij 175 vermogensonderzoeken voor gemeenten in totaal € 3,9 miljoen aan buitenlands vermogen achterhaald, waarvan het grootste deel in Turkije (€ 2,9 miljoen), Marokko (€ 0,6 miljoen) en Suriname (€ 0,1 miljoen).

In de periode tot en met april 2014 heeft ons Interventieteam Buitenland klanten bezocht in België en de Nederlandse Antillen (Aruba, Bonaire en Curaçao). In totaal is voor € 0,2 miljoen aan benadeling vastgesteld en voor € 0,1 miljoen aan boetes opgelegd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inlichtingenplicht 2014

Overtredingen inlichtingenplicht 2014

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont de aantallen geconstateerde overtredingen, de opgelegde boetes en het schadebedrag voor 2013.

Lees verder