Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Overige handhavingsonderzoeken

In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we in de vorm van een pilot op de kantoren Rotterdam en Zwolle onderzoeken ingesteld naar aanvragen van WW-faillissementsuitkeringen. Het doel was om ervaring op te doen met het werken met een risicoprofiel en om verschillende soorten misbruik bij aanvragen voor een faillissementsuitkering te onderzoeken. De pilot heeft ertoe geleid dat er meer signalen van faillissementsfraude zijn onderzocht dan vóór de pilot en dat het risicoprofiel verder verfijnd kan worden. Per 1 juni breiden we de aanpak verder uit naar de kantoren Groningen en Alkmaar. Na een evaluatie 3 maanden daarna zullen de kantoren Venlo en Utrecht volgen.

Daarnaast hebben we in de eerste 4 maanden van 2014 verblijfscontroles uitgevoerd bij circa 2.500 arbeidsmigranten om vast te stellen of zij inderdaad in Nederland verblijven. Van ruim 90% van de gecontroleerde personen is vastgesteld dat dit het geval is. Er is in 323 gevallen een boete opgelegd, 25 keer een maatregel en 19 keer een waarschuwing gegeven.

Ook is een kleinschalig onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van toeslagen voor alleenstaanden. Deze toeslagen op basis van de Toeslagenwet bedragen tot 70% van het sociale minimum. Het onderzoek richtte zich op mensen die aangeven alleen te wonen, terwijl uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) blijkt dat er meer personen op het adres zijn ingeschreven. Er zijn 372 uitkeringsgerechtigden gecontroleerd, hierbij zijn 145 overtredingen (40%) geconstateerd en een schadebedrag van € 0,5 miljoen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inlichtingenplicht 2014

Overtredingen inlichtingenplicht 2014

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont de aantallen geconstateerde overtredingen, de opgelegde boetes en het schadebedrag voor 2013.

Lees verder