Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

ZW-Arborol 2014

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV vervult voor deze mensen de rol van arbodienst.

Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gedaald van 13,2% in 2013 naar 12,2% in de eerste 4 maanden van 2014 (streefcijfer: 10,0%). Deze daling heeft te maken met een andere wijze van tellen. Tot en met 2013 werd alleen gemeten of de vangnetter gestart is met werken en werd niet gekeken naar het voortduren van dit werk. Sinds 2014 tellen we werk dat is beƫindigd niet langer mee.

In 2012 hebben de Stichting Arbo Flexbranche en UWV een convenant gesloten. Dit convenant is 1 januari 2013 van start gegaan en heeft als doel om het langdurig verzuim onder uitzendkrachten te beperken. De reikwijdte van het convenant is fors afgenomen doordat enkele grote uitzendondernemingen per 1 januari 2013 eigenrisicodrager zijn geworden. In de eerste 4 maanden van 2014 stroomde 53% van de vangnetters uit binnen 13 weken na de ziekmelding.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Voorkomen van instroom in de WIA 2014

Voorkomen van instroom in de WIA 2014

Voor mensen met een Ziektewetuitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie: het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

Lees verder

Snel contact voorkomt lang ziekteverzuim uitzendkracht

Snel contact voorkomt lang ziekteverzuim uitzendkracht Lees verder