Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Valse verklaringen door psychiaters 2014

Op basis van het strafrechtelijk onderzoek ‘Marque’ door het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam is in 2011 de verdenking ontstaan dat er op basis van valse verklaringen van psychiaters arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn geclaimd bij UWV. Het OM heeft vervolgens aan UWV burgerservicenummers ter beschikking gesteld van klanten voor wie de verdachte psychiaters mogelijk valse verklaringen hebben afgegeven. Op basis hiervan hebben we toen 196 klanten herbeoordeeld; dit leidde tot 181 nieuwe uitkeringsbeschikkingen. In de meeste gevallen is de mate van arbeidsongeschiktheid en daarmee ook de uitkering verlaagd met ingang van 2 maanden na de beslissing. In geval van duidelijk langdurig verwijtbaar gedrag is de uitkering met terugwerkende kracht verlaagd of helemaal beëindigd en is een boete opgelegd.

Er lopen nog steeds beroepszaken tegen deze beschikkingen. De rechtbank heeft 62 van de 68 beroepszaken afgerond tegen uitkeringsbeslissingen met terugwerkende kracht: 14 beroepszaken zijn gegrond verklaard, 46 ongegrond en 2 gedeeltelijk gegrond. 2 van deze beroepszaken zijn ingetrokken door de klant. Bij de Centrale Raad van Beroep lopen 43 zaken: 1 zaak is tot nu toe afgerond, de zaak is ongegrond verklaard. Van de afgeronde beroepszaken tegen uitkeringsbeslissingen waarbij de nieuwe situatie na de beslissing ingaat, zijn er 25 ongegrond verklaard, 2 gegrond, 1 keer is de zaak ingetrokken door de klant.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt of er tegen de bij Marque betrokken psychiaters tuchtzaken kunnen worden ingesteld. In verband daarmee heeft IGZ een aantal dossiers bij UWV gevorderd. IGZ heeft toegezegd maximale privacy te zullen betrachten voor de verzekeringsartsen van UWV. Deze zaak loopt nog.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen