Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

55-plussers aan de slag 2014

Bij onze inspanningen om werkzoekenden aan werk te helpen, besteden we specifiek aandacht aan 55-plussers. Zij komen extra moeilijk aan de slag, zeker als de werkloosheid langer duurt. In de eerste 4 maanden van 2014 hebben 8.500 WW’ers van 55 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen werk gevonden.

Het ministerie heeft eind 2012, in overleg met de sociale partners, besloten extra middelen beschikbaar te stellen voor de re-integratie van 55-plussers. Voor de periode van begin 2013 tot medio 2015 heeft het kabinet in totaal € 67 miljoen voor dat doel vrijgemaakt. Het programma 55pluswerkt is op 1 juli 2013 van start gegaan. Doel is in een periode van tweeënhalf jaar ruim 60.000 55-plussers met een WW-uitkering uit te laten stromen naar werk. Zonder de extra middelen zouden naar verwachting ongeveer 45.000 55-plussers aan het werk komen. Om de extra uitstroom te realiseren organiseren we netwerktrainingen, houden we inspiratiedagen, zetten we extra adviseurs werkgeversdiensten in en stellen we scholingsvouchers en plaatsingsfees voor intermediairs beschikbaar.

Tijdens de netwerktraining ‘Succesvol naar werk’ leren de deelnemers alles over netwerken, solliciteren, social media en profileren. Op basis van de reguliere middelen kunnen we jaarlijks 15.000 55-plussers na 3 maanden werkloosheid een netwerktraining aanbieden, met de extra middelen kan dat voor jaarlijks nog eens 28.000. Daarmee kunnen we de training aanbieden aan alle WW’ers van 55 jaar en ouder. De netwerktrainingen zijn op 1 juli 2013 van start gegaan. In de eerste maanden was er sprake van een geleidelijke opbouw. Inmiddels is de bezetting op sterkte en zijn in totaal ruim 25.000 55-plussers aan een netwerktraining begonnen, van wie 10.600 in de eerste 4 maanden van 2014. Het ministerie van SZW zal na afloop van het actieplan mogelijk structureel middelen vrijmaken voor de dienstverlening aan 55-plussers. Om de effectiviteit inzichtelijk te maken, zijn we najaar 2013 een effectmeting van de netwerktraining gestart, in samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit. De resultaten verwachten we begin 2015.

Tijdens inspiratiedagen inspireren we 55-plussers met een WW-uitkering bij hun zoektocht naar werk en stimuleren we werkgevers om 55-plussers aan te nemen. Voor 2014 staan nog eens 5 inspiratiedagen gepland, waarvoor we in totaal, net als vorig jaar, 3.500 deelnemers verwachten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk van WW’ers 2014

Uitstroom naar werk van WW’ers 2014

Werkzoekenden met een WW-uitkering zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. In totaal hebben 92.700 WW’ers in de eerste 4 maanden van 2014 een baan gevonden. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder

MKB'er staat wel open voor 55-plusser bij sollicitatie

MKB'er staat wel open voor 55-plusser bij sollicitatie Lees verder