Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Aanpak jeugdwerkloosheid 2014

In het kader van de Aanpak jeugdwerkloosheid heeft het kabinet in 2013 alle arbeidsmarktregio's opgeroepen om plannen te maken voor een regionale aanpak. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s zijn trekker en hebben met partners in alle regio’s plannen opgesteld. UWV levert arbeidsmarktanalyses.

UWV stelt maandelijks een rapportage over jongeren op. Deze rapportage geeft de ontwikkelingen weer van het aantal WW-uitkeringen en het aantal bij UWV ingeschreven niet-werkende werkzoekenden onder de 25 jaar. Daarnaast publiceert UWV 3 keer per jaar samen met de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de ‘Basiscijfers Jeugd’. Deze publicatie geeft een gedetailleerd overzicht van de leerbanen en stagemogelijkheden (input van SBB), gekoppeld aan de laatste arbeidsmarktinformatie van UWV over jongeren. Hiermee krijgen opleidingsinstituten en gemeenten een beeld waar in hun regio kansen en knelpunten liggen. In februari 2014 zijn de nieuwe basiscijfers jeugd per regio gepubliceerd.

Iedere werkzoekende, ook een jongere, kan op werk.nl terecht voor informatie en advies. De jongere kan er zijn cv plaatsen en vacatures zoeken, en vindt er interactieve online leeractiviteiten (e-learnings), filmpjes, webinars en testen die helpen bij het bepalen van interesses, kwaliteiten, competenties en motivatie. Speciaal op jongeren gericht is de game Expeditie Work, een online sollicitatiegame die werkloze jongeren moet motiveren om actief naar werk te gaan zoeken. In de eerste 4 maanden van 2014 trok Expeditie Work 21.500 bezoekers.

Werkgevers mogen tijdelijk, van januari 2014 tot januari 2016, in hun vacatures specifiek vragen naar jongeren van 18 tot 27 jaar. Het ministerie van SZW heeft deze regel ingesteld in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Daarnaast kunnen werkgevers die een werkloze jongere in dienst nemen, gedurende maximaal 2 jaar premiekorting krijgen.

Via het landelijk werkgeversservicepunt sluit UWV convenanten af met grote werkgevers en sectoren over de vervulling van hun vacatures. UWV en SterkTeam, de taskforce voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid, hebben afspraken gemaakt over het benutten van deze convenanten om de kansen op werk voor jongeren te vergroten. Dit gebeurt bijvoorbeeld via de uitbreiding van het convenant van UWV en Defensie met 5 arbeidsmarktregio’s. Doel is hiermee 500 extra jonge sollicitanten op reguliere vacatures te krijgen, 100 jongeren een zogenoemde train-them-in opleiding te laten volgen en 100 jongeren een werkfitstage. Ook de convenanten met een fastfood keten, een drogisterijketen en een kledingketen worden uitgebreid met afspraken over (leerwerk)banen voor jongeren. UWV en gemeenten trekken bij de vervulling van de vacatures samen op.

UWV levert in zijn rol als werkgever zelf ook een bijdrage aan het verminderen van de jeugdwerkloosheid. Eind 2013 hebben we 130 net afgestudeerde hbo’ers voor de duur van een jaar gedurende 32 uur per week in dienst genomen. Zij kunnen zo ervaring opdoen, om daarna een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. De meesten worden 4 dagen per week ingezet op de 30 regiovestigingen, een deel wordt landelijk ingezet voor het team van werk.nl. Op de vijfde dag werken de trainees aan hun eigen mobiliteit en ontwikkeling.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk van WW’ers 2014

Uitstroom naar werk van WW’ers 2014

Werkzoekenden met een WW-uitkering zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. In totaal hebben 92.700 WW’ers in de eerste 4 maanden van 2014 een baan gevonden. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder

500 extra jongeren voor vacatures bij defensie

500 extra jongeren voor vacatures bij defensie Lees verder