Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Fit 4 work 2014

Fit 4 Work is een experiment van UWV, de sociale diensten van de 4 grote gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (de G4) en Capelle a/d IJssel, en de Geneeskundige en Gezondheidsdiensten (GGD’en) van de G4. Dit experiment heeft als doel een vernieuwde re-integratieaanpak te ontwikkelen voor werkzoekenden met belemmeringen op (psycho-)sociaal gebied en een matige tot slechte gezondheidsbeleving. Zij leren zo goed mogelijk hun leven op te bouwen, hun gezondheid te verbeteren en werk te vinden.

De hulp bestaat uit intensieve multidisciplinaire begeleiding door onder meer psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en een acquisiteur voor het vinden van geschikte banen. Werken wordt ingezet als medicijn: de begeleiding is in eerste instantie gericht op snelle plaatsing van de deelnemer op een werkplek. Parallel aan deze plaatsing wordt gewerkt aan het hanteerbaar maken van de belemmeringen. Het Erasmus Medisch Centrum toetst het experiment van begin tot eind via wetenschappelijk onderzoek. Doelstelling is dat na afloop van het project meer dan de helft van de deelnemers duurzaam regulier werk heeft en dat de deelnemers zich aantoonbaar gezonder voelen.

Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 zijn ruim 1.300 deelnemers door UWV en gemeenten geselecteerd en aangemeld voor het wetenschappelijk onderzoek. De helft van deze groep krijgt het traject Fit 4 Work aangeboden. De andere helft krijgt reguliere dienstverlening. Het Erasmus Medisch Centrum heeft alle deelnemers benaderd om deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek, zij vullen een vragenlijst in.

Voor het onderzoek worden alle deelnemers voor een periode van 3 jaar gevolgd en vullen ze nog 2 vragenlijsten in. Na 3 jaar kan het effect op de gezondheidsbeleving van het volgen van een traject Fit 4 Work worden gemeten. Met het onderzoek wordt onderzocht of bij mensen met psychische problemen, waar werk als medicijn ingezet wordt, een verbetering plaatsvindt in hun gezondheidsbeleving. Daarnaast wordt gekeken of de maatschappelijke kosten lager uitvallen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen