Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ondersteunen over de grens

Sinds 1993 ondersteunt EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, dat streeft naar één grote Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van dit internationale netwerk.

‘Ondersteunen over de grens’ houdt in dat mensen en vacatures niet alleen online en projectmatig bij elkaar worden gebracht maar ook dat er informatie en advies wordt verstrekt, zodat mensen in staat te zijn om een weloverwogen keuze te maken om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken. UWV was in dat kader in februari aanwezig op de 18de editie van de Emigratiebeurs in Houten, die in 2 dagen zo’n 12.000 bezoekers trok. De UWV-stand, met Nederlandse en buitenlandse EURES-adviseurs en vertegenwoordigers van UWV Internationaal, trok veel bezoekers. Online kun je tegenwoordig als werkzoekende al veel zelf doen en uitzoeken via werk.nl/eures. De bezoekers waren over het algemeen dan ook goed voorbereid en hun vragen vereisten in de meeste gevallen een maatwerkadvies.

Voor de vierde keer is de EURES vacaturekrant ‘Summerjobs’ gepubliceerd op werk.nl. In deze vacaturekrant staan seizoensbanen voor het zomerseizoen 2014. Er zijn functies beschikbaar als entertainer, in de horeca en in het toerisme. Tijdens een van de castingdagen voor entertainers zijn 15 seizoensmedewerkers aangenomen voor Italië. Seizoenswerk is een uitstekende oriëntatie op het werken in Europa.

Er is sprake van een toegenomen werkloosheid in de kinderopvangsector in Nederland terwijl er in het grensgebied met Duitsland zijn juist veel onvervulde vacatures in de kinderopvang zijn. Dat biedt kansen voor Nederlandse werkzoekenden. EURES heeft op diverse plaatsen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Zo hebben zich in de regio Enschede na de voorlichting 16 werkzoekenden aangemeld voor een meeloopdag in het Duitse Münster.

EURES richt zich met name op het vervullen van knelpuntvacatures. Dit zijn vacatures waarvoor de Nederlandse en/of Europese werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In de eerste 4 maanden van 2014 werden in totaal 77 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 18 buitenlandse werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 59 werkzoekenden uit Nederland in Europa.

In de eerste 4 maanden van 2014 is het EURES Handvest vastgesteld; het ministerie van SZW heeft UWV verzocht om een National Coordination Office in te richten en zich voor te bereiden op de vernieuwde rol als EURES-partner. Beide verzoeken zijn gebaseerd op het Handvest en het eerder genomen Commissie Besluit met betrekking tot hervorming van EURES.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk van WW’ers 2014

Uitstroom naar werk van WW’ers 2014

Werkzoekenden met een WW-uitkering zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. In totaal hebben 92.700 WW’ers in de eerste 4 maanden van 2014 een baan gevonden. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder