Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Resultaten ingekochte re-integratiemiddelen 2014

Sinds 2012 koopt UWV alleen nog maar re-integratiedienstverlening in voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit omdat er vanaf 2012 geen structureel re-integratiebudget WW meer beschikbaar is om dienstverlening in te kopen. We leggen nog wel verantwoording af over de resultaten van dienstverlening voor WW-gerechtigden die in 2011 of in de jaren daarvoor is ingekocht. Deze dienstverlening zal uiterlijk in 2014 zijn afgerond. Voor de inkoop van re-integratiedienstverlening voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kennen we 2 inkoopkaders, één voor werkzoekenden met een Ziektewet- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en één voor werkzoekende jonggehandicapten.

In de eerste 4 maanden van 2014 zijn in totaal 1.752 trajecten en diensten voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering succesvol afgesloten met een baan.

Van de in de eerste 4 maanden van 2014 afgeronde trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband tot doel hadden, leidden er 5.612 niet tot werk (voor 5 WW-gerechtigden en 5.607 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Er zijn ook trajecten en diensten die plaatsing in een dienstverband niet als direct einddoel hebben, maar bedoeld zijn om de klant dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Hiervan zijn er 4.667 (voor 611 WW-gerechtigden en 4.056 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering) succesvol afgesloten en 1.544 niet succesvol (voor 14 WW-gerechtigden en 1.530 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering).

In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we 1.052 scholingen ingekocht. 775 scholingen zijn in deze periode succesvol afgesloten met een diploma (voor 35 WW-gerechtigde klanten en voor 740 klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering). Eind april 2014 liepen er 4.851 scholingen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking 2014

Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking 2014

In de eerste 4 maanden van 2014 vonden, ondanks de economische crisis, 4.100 mensen met een arbeidsbeperking een baan. De tabel toont om hoeveel Wajongers en overige arbeidsbeperkten het ging.

Lees verder