Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Besteding re-integratiebudgetten 2014

UWV kan voor klanten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering re-integratiedienstverlening inkopen bij re-integratiebedrijven. De uitgaven hiervoor zijn in de eerste 4 maanden van 2014 uitgekomen op € 31,7 miljoen. We verwachten in 2014 binnen het budget van € 100 miljoen te blijven, en uit te komen op € 98,4 miljoen. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn 11.282 re-integratiediensten zoals trajecten, jobhunting en scholing ingekocht.

De uitgaven voor werkvoorzieningen voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de eerste 4 maanden van 2014 bedragen € 22,7 miljoen. Dat is minder dan we hadden verwacht. Belangrijkste oorzaak is dat het aantal aanvragen voor jobcoaching sinds de zomer van 2013 is gedaald. Deze daling wordt voor circa 70% veroorzaakt door de economische crisis: klanten die een jobcoachtraject volgden verliezen met hun werk ook het recht op jobcoaching. De overige 30% kan worden verklaard door de maatregelen die we hebben getroffen om de transparantie rond jobcoaching te vergroten en het risico van fraude te verkleinen.

De daling van het aantal aanvragen jobcoaching is gedurende de eerste maanden van 2014 tot stilstand gekomen, dit geldt ook voor de daling van de prijs van jobcoaching. Doordat nu na 3 jaar jobcoaching verlenging van het contract is toegestaan, is er een voorzichtige stijging in het aantal toekenningen zichtbaar. Daarnaast zou het aantal jobcoachaanvragen kunnen stijgen als gevolg van de baangarantie (onderdeel van de Quotumwet), het activeren van Wajongers die onder de oude Wajongwet vallen en het economisch herstel. Desondanks verwachten we over geheel 2014 € 88 miljoen te besteden aan werkvoorzieningen (2013: € 92,7 miljoen), minder dan het taakstellend budget van € 110 miljoen.

Onderwijsvoorzieningen

In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we 1.130 onderwijsvoorzieningen toegekend (eerste 4 maanden 2013: 1.156). Deze voorzieningen worden gefinancierd met een bijdrage van het ministerie van OCW aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds Jonggehandicapten. We hebben in deze periode € 8,5 miljoen aan onderwijsvoorzieningen uitgegeven: € 7,5 miljoen voor de klant en € 1 miljoen uitvoeringskosten (€ 8 miljoen respectievelijk € 1 miljoen in de eerste 4 maanden 2013). Het bedrag van € 7,5 miljoen voor de klant bestaat uit € 3,9 miljoen intermediaire voorzieningen (zoals een doventolk), € 0,8 miljoen meeneembare voorzieningen en € 2,8 miljoen vervoersvoorzieningen (zoals de aanpassing van een auto).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Plaatsingspercentage AG 2014

Plaatsingspercentage AG 2014

Met het plaatsingspercentage AG meten we het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking in werk ten opzichte van het aantal gestarte re-integratietrajecten in een kalenderjaar. De tabel toont het slagingspercentage voor trajecten die gestart zijn sinds 2011.

Lees verder