Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet

Sinds 1 juli 2013 mag UWV adresgegevens aan gemeenten verstrekken ten behoeve van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het gaat hierbij vooral om de adresgegevens in het bezit van UWV, die niet geverifieerd zijn bij de GBA. Deze gegevens zijn afkomstig uit de loonaangifte en kunnen van belang zijn voor de gemeentelijke uitvoeringsprocessen.

Voor het beschikbaar stellen van individuele gegevens op BSN-niveau hebben we een Suwinet-Inkijkvoorziening gerealiseerd. Van februari tot en met juni 2013 is de geboden functionaliteit in een pilot getoetst op bruikbaarheid bij de afdeling Burgerzaken en op het mogelijke ontstaan van performanceproblemen bij UWV en BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen). De conclusie is dat de Suwinet-Inkijk bijdraagt aan betere adresgegevens in de GBA. 

Vanaf 1 juli 2013 zijn we gestart met het op Suwinet-Inkijk aansluiten van de afdelingen Burgerzaken van 250 gemeenten die zich daarvoor hadden aangemeld. De afdelingen kunnen dan loonaangifte-adresgegevens van burgers opvragen bij UWV. Deze gegevens helpen gemeenten om de actuele verblijfplaats van hun inwoners te achterhalen. Gemeenten kunnen alleen de gegevens inzien die nodig zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke taak.

Als eerste zijn de aanvragen afgehandeld van de afdelingen Burgerzaken die bij de pilot betrokken waren. Sinds 1 november 2013 kunnen de afdelingen Burgerzaken van gemeenten adresgegevens uit de loonaangifte uitsluitend nog via Suwinet-Inkijk inzien. Alle gemeenten die een aanvraag hebben ingediend tot en met 30 april 2014, zijn aangesloten op Suwinet-Inkijk. Over de eerste 4 maanden zijn door 202 afdelingen Burgerzaken 25.713 unieke burgerservicenummers geraadpleegd. De bescherming van de privacy van burgers maakt onderdeel uit van de contracten die we met gemeenten aangaan over de aansluiting van Burgerzaken op Suwinet-Inkijk.

Naast aanvragen Suwinet-Inkijk Burgerzaken behandelen we ook aanvragen van gemeenten met betrekking tot WWB- gerechtigden en de Participatiewet Wajong. De levering Participatiewet Wajong betreft een eenmalige levering die alleen op verzoek op het UWV portaal is te benaderen. Elke gemeente moet daarvoor een aanvraagformulier indienen. Dit moet worden ondertekend door B&W of een gemandateerde van die gemeente. Daarna volgt een juridische toets door UWV. Na het regelen van een gebruikersaccount heeft de desbetreffende persoon inkijk in de levering Wajong. In deze levering worden alle gemeenten uit Nederland in één overzicht weergegeven. Deze cijfers geven een gemeente een beeld van de aantallen die van belang zijn voor de taken die zij van het Rijk gaat overnemen. In april is hiermee gestart en er zijn 85 aanvragen binnengekomen.

De tweemaandelijkse levering WWB volgt feitelijk hetzelfde administratieve traject als de Wajong- levering. De eerste was eind maart beschikbaar. Over de maand april gaat het om totaal 48 aanvragen voor de WWB-gerechtigden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Aantal Suwinet-bevragingen 2014

Aantal Suwinet-bevragingen 2014

De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers in onze polisadministratie hebben ingezien.

Lees verder