Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Naar een robuustere loonaangifteketen

Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen in 2010 wordt gewerkt aan een robuustere keten. De belangrijkste kenmerken zijn dat de loonaangifteketen daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger wordt. Om te komen tot verdere vereenvoudiging is de Wet Uniformering Loonbegrip per 1 januari 2013 ingevoerd. Deze wet neemt de belangrijkste verschillen weg tussen het loonbegrip dat wordt gebruikt voor de sociale verzekeringen en het loonbegrip voor de Loonbelasting.

Op het gebied van gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen hebben UWV en de Belastingdienst hun aandacht nog meer gericht op de voorkant (de aanleveraars zoals inhoudingsplichtige/werkgever, salarisadministrateur, fiscaal dienstverlener, softwareontwikkelaar) en de achterkant (de afnemers en de burger) en op het verbinden van die voor- en achterkant.

In 2013 is onderzocht of het mogelijk is om meer pensioenfondsen aan te sluiten op de loonaangifteketen. In 2014 wordt daarom gewerkt aan het opstellen van een business case waarmee pensioenfondsen kunnen beoordelen of het aanpassen van de pensioenregelingen ten behoeve van aansluiting op de loonaangifteketen gewenst is.

We onderzoeken of we de polisadministratie kunnen doorontwikkelen naar de Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU), waarmee het voor gegevensafnemers mogelijk wordt authentieke gegevens zonder verdere controle of afleiding te gebruiken in hun primaire processen. UWV en de Belastingdienst onderzoeken in welke situaties dienstverbanden niet overeenkomen met inkomstenverhoudingen. We zullen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om de kwaliteit van het handboek loonheffingen te verbeteren. Daarnaast onderzoeken we hoe een aantal afnemers de huidige polisgegevens gebruikt en wat hun wensen zijn, en welke verschillende interpretaties aanleveraars van dienstbetrekkingen hanteren.

Hoewel we in de fase zitten van het robuuster maken van de loonaangifteketen, is de stabiliteit van de keten niet vanzelfsprekend. Deze blijft voortdurend aandacht vragen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen