Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Cliëntenraden 2014

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden.

De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor leveren wij hun de benodigde informatie, zodat de leden van de raden hun rol als belangenbehartiger van onze klanten optimaal kunnen uitvoeren. In overleg met de cliëntenraden wordt dit proces steeds meer geprofessionaliseerd. De cliëntenraden staan in nauw contact met onze klanten en zijn voor ons daarom belangrijke ‘ogen en oren’. De samenwerking met de cliëntenraden stellen wij dan ook zeer op prijs.

In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we één advies voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad. Dit betreft het reglement behandeling bezwaarschriften. Vanuit de Centrale Cliëntenraad is één ongevraagd advies bij ons ingediend. Dit betreft de privacy op de werkpleinen van UWV.

De cliëntenraden worden betrokken bij de ontwikkelingen rond de online dienstverlening van UWV. In landelijke bijeenkomsten worden de cliëntenraden geïnformeerd over bijvoorbeeld de releases van werk.nl die hebben plaatsgevonden (wat zat er in de releases en wat merkten onze klanten hiervan), over de ervaringen van klanten met de invoering van online dienstverlening en over de performance van werk.nl.

Het congres cliëntenparticipatie is dit jaar gehouden op 22 mei 2014. In 2013 hebben we voor de eerste keer, overigens op verzoek van de cliëntenraden zelf, het congres laten organiseren door de cliëntenraden. Cliëntenraden wilden meer betrokken worden bij de organisatie. Voor het congres 2014 zijn ze betrokken bij het vaststellen van het thema van het congres, en het vaststellen en invullen van de workshops.

De cliëntenraden hebben een eigen website. Deze website bevat alle informatie die de cliëntenraden nodig hebben. Dit gaat dan over vergaderstukken en diverse artikelen vanuit de cliëntenraden. Daarnaast publiceren wij vanuit UWV allerlei zaken die voor de cliëntenraden van belang zijn. Samen met de vertegenwoordigers van de cliëntenraden zijn we steeds bezig de website verder te ontwikkelen. De website moet steeds meer het communicatiemiddel worden binnen cliëntenparticipatie. Op die manier doen de cliëntenparticipatie ook mee aan de digitalisering.

We informeren de raden over nieuwe wet en regelgeving. Dat doen we via de website van de cliëntenraden maar ook in de diverse overleggen die plaatsvinden tussen de cliëntenraden en UWV. Zaken die besproken worden met de cliëntenraden zijn onder andere de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid. Naast de informatie die we hierover verstrekken betrekken we de cliëntenraden ook bij de diverse pilots die in dit kader worden gestart. Zo waarborgen we de betrokkenheid van de cliëntenraden.

We nemen de cliëntenraden zeer serieus. Naast de reguliere overleggen bezoekt het verantwoordelijk lid van de Raad van Bestuur sinds 2013 de raden om op informele wijze van gedachten te wisselen over zaken die de raden bezighouden. Gedurende de eerste 4 maanden van 2014 heeft zij de laatste 4 bezoeken van deze eerste ronde afgelegd. De cliëntenraden hebben laten weten dat zij deze bezoeken zeer waarderen en dat zij van mening zijn dat UWV op een professionele manier omgaat met cliëntenparticipatie.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen