Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Sectorale arbeidsmarktinformatie 2014

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten waar tekorten en overschotten te verwachten zijn. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn de volgende rapportages gepubliceerd.

  • De Sectorbeschrijving Procesindustrie. Deze publicatie laat zien dat het aantal vacatures in de procesindustrie weer lijkt aan te trekken. De sector moet zich voorbereiden op een tekort aan vakmensen, met name gekwalificeerde procesoperators en monteurs. Tegelijkertijd blijft er werkgelegenheid op de lagere niveaus bestaan, met name in de voedings- en genotsmiddelenindustrie.
  • De Sectorbeschrijving Vervoer en opslag. Deze publicatie laat zien dat de sector kampt met een sterkere vergrijzingsgolf dan andere sectoren van de Nederlandse economie. Dit biedt kansen voor schoolverlaters en werkzoekenden, na 2014 zal er ruimte zijn voor groei van het aantal banen.
  • Basiscijfers Jeugd’, een coproductie met de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ( SBB) - een publicatie over regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en stagemarkt voor jongeren;
  • Een update van de ‘Arbeidsmarktprognose’ – een publicatie over de verwachte landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in de periode 2014-2015;
  • Sectorwisselingen van WW’ers bij werkhervatting’ – deze publicatie biedt inzicht in welke sectoren WW’ers voor hun werkloosheid werkten en waar ze een nieuwe baan vinden. Deze bewegingen in mobiliteit laten zien waar concrete mogelijkheden zijn voor werkzoekenden.

Ook actualiseren we door het jaar heen een standaardgegevensset over werkzoekenden en vacatures en een aantal standaardproducten zoals de Nieuwsflits Arbeidsmarkt en de notitie Duiding arbeidsmarktontwikkelingen.

Alle producten en cijfers zijn te vinden op het speciale portaal met arbeidsmarktinformatie op werk.nl, waar we landelijke, regionale en sectorale informatie over de arbeidsmarkt ontsluiten. Daarnaast is er een mobiele website die een overzicht biedt van vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio's. Beide applicaties zijn bedoeld voor professionals die de (regionale) arbeidsmarkt als werkveld hebben. Zowel het portaal als de mobiele website worden druk bezocht: in maart 2014 werden in totaal 35.695 keer pagina’s bekeken.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Vergrijzing zorgt voor meer baankansen in transport en logistiek

Vergrijzing zorgt voor meer baankansen in transport en logistiek Lees verder