Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Divers personeelsbestand 2014

UWV streeft naar een divers personeelsbestand. Bij de werving van nieuwe medewerkers is diversiteit een van onze uitgangspunten.

UWV wil dat vrouwen in 2015 een derde van de leidinggevende posities op alle managementniveaus vervullen. Eind april is 56% van de UWV’ers vrouw. 66% van de nieuwe medewerkers in de eerste 4 maanden is vrouw. Het aandeel vrouwen in het eerste en tweede echelon bedraagt 23%; in het derde en vierde echelon 36%.

In 2014 heeft UWV voor de vijfde keer de Annette Dümig prijs uitgereikt. De prijs gaat naar het beste idee om de doorstroming van vrouwen binnen UWV te bevorderen. Deze keer ging de prijs naar de Women-app, een app voor op de smartphone of tablet waarin alle informatie over werk, opleidingen en carrièrekansen overzichtelijk bij elkaar staan.

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door de 3 uitzendpartners waarmee de afdeling Klantencontact samenwerkt, en door UWV zelf. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn in totaal 78 van deze medewerkers gestart. Ze komen bij goed functioneren na 3 maanden in dienst bij een van de betrokken uitzendpartners.

UWV wil behalve van de kennis en ervaring van de 45-plussers binnen de organisatie ook meer gebruik maken van de inbreng van jongere medewerkers. In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we 491 medewerkers (445 fte’s) aangenomen die jonger waren dan 35 jaar (64%). 60% van hen is vrouw.

We willen binnen onze organisatie 100 duurzame werkplekken creëren voor Wajongers. In 2013 zijn de fundamenten gelegd voor de UWV Inclusiefmethode, waarbij werk anders wordt georganiseerd om tot elementaire takenpakketten voor Wajongers te komen. UWV Inclusief komt niet in plaats van, maar is een aanvulling op bestaande manieren om Wajongers kansen te bieden binnen UWV. Dit draagt bij aan UWV als inclusieve organisatie, een organisatie die zich aangepast aan de mogelijkheden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waar mensen naar eigen vermogen een bijdrage kunnen leveren. Inmiddels zijn er 11 Wajongers geplaatst op inclusieve functies binnen verschillende bedrijfsonderdelen. Om methodisch te kunnen werken, zijn er analisten opgeleid, hebben medewerkers een training gevolgd om Wajongers op hun werkplek te begeleiden, en zijn werkbegeleiders opgeleid. We verwachten het komende halfjaar zeker 20 Wajongers op inclusieve functies te plaatsen. Daarnaast werken er diverse Wajongers op reguliere werkplekken, in een vast dienstverband, in een tijdelijk dienstverband of op een werkervaringsplek.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen