Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Werken aan integriteit 2014

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat de medewerkers van UWV integer handelen, correct met informatie omgaan en geen misbruik maken van hun positie. In ons integriteitbeleid richten we ons vooral op preventie: we stimuleren op allerlei manieren dat UWV medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer handelen. ‘Respectvol, open, verantwoordelijk, professioneel’ zijn de sleutelwoorden in de UWV-gedragscode waarin de afspraken en spelregels voor integer gedrag bij UWV zijn opgenomen.

Voor een aantal specifieke functies zijn aanvullende regels van toepassing. Speciaal voor de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur geldt een aanvullende regeling integriteit die het belang van bestuurlijke integriteit benadrukt, evenals hun voorbeeldrol binnen en buiten UWV.

Het Bureau Integriteit van UWV onderzoekt signalen van binnen en buiten de organisatie over medewerkers die mogelijk niet integer handelen. Om te bevorderen dat mensen van binnen en buiten UWV mogelijke misstanden melden, kent UWV een eigen meldregeling (voorheen klokkenluidersregeling). Deze regeling is ook bedoeld om de melder te beschermen.

In de eerste 4 maanden van 2014 ontvingen we 56 meldingen van mogelijke schendingen van de integriteit. In deze periode zijn 30 onderzoeken gestart en werden 21 zaken volledig afgesloten. Er is in 4 gevallen aangifte gedaan bij de politie, waarvan er 1 gericht was tegen een klant (agressie) en 3 tegen een derde (valsheid in geschrifte, bedreiging). Daarnaast is er in 9 gevallen een arbeidsrechtelijke maatregel getroffen: 1 keer beëindiging dienstverband, 3 keer een strafschorsing en 5 keer een schriftelijke waarschuwing.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen