Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Visievorming ICT

UWV staat op ICT-gebied voor een enorme opgave. We moeten veel veranderingen doorvoeren als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en om invulling te geven aan de steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en werkprocessen. Daarnaast zijn er allerlei aanpassingen nodig omdat we een aantal van onze ICT-applicaties regionaal beschikbaar stellen aan gemeenten. Tegelijkertijd moeten we het resterende historisch achterstallig onderhoud inlopen en de actuele stand van de techniek bijhouden om de ICT-kosten te kunnen verlagen en een goede en efficiƫnte dienstverlening te kunnen bieden. Bij dit alles zijn stabiliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performance en informatiebeveiliging essentieel.

De verbeteringen die in de afgelopen jaren zijn bereikt op ICT-gebied maken het mogelijk op strategische doelen te koersen. Dit is ook noodzakelijk. Het faillissement van de leverancier waarvan wij eerder een standaard softwarepakket hadden verworven is echter een forse tegenslag. Dit pakket biedt voorzieningen voor operationele procesbesturing, customer relationship management en business rule management, en zou de basis vormen voor een verbeterde ondersteuning van de werkprocessen. Daarnaast kent de ontwikkeling van de online dienstverlening en de daarvoor benodigde technologie een duidelijke agenda tot en met 2015, maar daarna moet de online dienstverlening verder worden ontwikkeld. We gaan ons de komende periode herbezinnen op maatregelen die nodig zijn om onze doelen te bereiken.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen