Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Efficiënte en slagvaardige ICT-dienstverlening

Om de digitale ambitie van UWV te kunnen waarmaken, zijn strategische veranderingen nodig in de keten van informatievoorziening. De veranderingen spitsen zich vooral toe op de effectiviteit van het voortbrengingsproces (het transformatieproces) en de verwerving van diensten en producten, de stabiliteit van de infrastructuur en het applicatielandschap. In het inmiddels goeddeels afgeronde project de ‘Herijking IV’ zijn op inhoud de lijnen uitgezet voor de ontwikkeling van de architectuur, de gevolgen voor het systeemlandschap en de verwerving van de producten en diensten daarvoor.

UWV neemt de stappen die nodig zijn om de digitaliseringsambities voor 2017 te realiseren. Het gaat kort samengevat om de volgende maatregelen:

  • Door systemen en applicaties te ontkoppelen kan de informatievoorziening voor elk van de klantinteracties en bedrijfsprocessen zich in eigen tempo ontwikkelen en hebben problemen minder uitstralingseffecten.
  • In samenhang met het eerste punt wordt dankzij een breed scala van structurele maatregelen een hogere stabiliteit bereikt voor front- en backoffice.
  • Naast een eventuele doorstart van de suite of de eventuele verwerving van een alternatief onderzoeken we ook de mogelijkheden om deeloplossingen te verwerven voor specifieke toepassingen.

Om over een duidelijke referentie te kunnen beschikken voor de kosten van de komende jaren zijn we eind 2013 een benchmarkonderzoek gestart naar de kosten van informatievoorziening. De bevindingen worden de komende periode geanalyseerd.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen