Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Autorisatiebeheer

Ook intern moet de beveiliging op orde zijn. UWV beschikt over een autorisatiebeheersysteem waarin medewerkers toegang tot systemen aanvragen op basis van hun functie met bijbehorende rollen. Dit systeem is gekoppeld aan het personeelsbestand, zodat er signaleringen komen om autorisaties toe te kennen, in te trekken of te wijzigen bij indiensttreding, verandering van functie of beëindiging van het dienstverband. Voor een aantal applicaties dat zich direct binnen de kantoorautomatiseringsomgeving bevindt, gebeurt dit bijna geheel geautomatiseerd. Voor de overige applicaties zijn nog handmatige handelingen nodig.

Het aantal verschillen tussen de toegekende autorisaties en de in de applicaties aanwezige autorisaties was fors. Het ministerie van SZW heeft ons gevraagd om eind 2014 een beheerst (‘sluitend’) autorisatiebeheer te hebben ingeregeld.

Eind 2013 zijn we het project Sluitend autorisatiebeheer gestart dat in de eerste 4 maanden van 2014 de volgende resultaten heeft geboekt:

  • Er zijn decentrale businessteams opgestart om de verschillen te analyseren en op te lossen.
  • Er is een concept normenkader sluitend autorisatiebeheer opgesteld.
  • Door te werken aan de kwaliteit van de afwijkingenrapportages (de zogenoemde deltalijsten) is er meer inzicht in de autorisatieverschillen bij de systemen die nog geen automatische koppeling hebben. Vanuit dit inzicht lossen we de verschillen op. In deze verschillijsten zien we een daling van ruim 60% Dit komt door de ingezette schoningsacties.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen