Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Rechtmatigheid aanbestedingen

UWV hanteert bij alle inkoop het strikt volgen van de regels van Europese aanbesteding als uitgangspunt. Elke afwijking van deze regel is door het betreffende bedrijfsonderdeel gemotiveerd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat wij over 2013 een onrechtmatigheid aan inkopen hebben onderkend van € 60,7 miljoen, 0,2% van de totale lasten.

We hebben de volgende verbetermaatregelen getroffen:

  • Sinds 2014 meten we ook onrechtmatige uitgaven voor een bedrag tussen de € 50.000 en € 200.000. Dit komt de betrouwbaarheid van de verslaglegging ten goede.
  • Bij aanbestedingen op het gebied van re-integratie en voorzieningen gaat het veelal om nieuwe productgroepen waarmee vaak veel geld is gemoeid en die een verhoogd risico met zich meebrengen. Sinds 2013 is de centrale afdeling Inkoop van het bedrijfsonderdeel Facilitair Bedrijf ook voor deze aanbestedingen verantwoordelijk. Deze afdeling heeft tot opdracht alle extern ingekochte dienstverlening zowel doelmatig als rechtmatig te laten verlopen, en de beste dienstverlening tegen de beste commerciële condities te verwerven. Het vervangen van bestaande afspraken door nieuwe, rechtmatige aanbestedingen is een langdurig proces dat zeker tot in 2016 zal duren.
  • Onrechtmatige inkopen worden nu door het jaar heen gerapporteerd en gekwantificeerd, zodat de ontwikkelingen op verschillende momenten in het jaar kunnen worden gevolgd. We zullen hierover, indien hiertoe aanleiding bestaat, rapporteren in de viermaandelijkse rapportages, voor het eerst in het achtmaandenverslag.
  • De voorbereiding van aanbestedingen is essentieel voor het borgen van tijdigheid en rechtmatigheid. We hebben sinds 2014 maandelijks inzicht in het verloop van het proces om zo nodig tijdig te kunnen bijsturen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Financiële rechtmatigheid tot en met tweede kwartaal verslagjaar 2014

Financiële rechtmatigheid tot en met tweede kwartaal verslagjaar 2014

Het voorlopige percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over de eerste 2 kwartalen van het verslagjaar 2014 bedraagt 0,8%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten. In de tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillenden wetten weergegeven.

Lees verder