Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Risicobeheersing 2014

Risicobeheersing is een integraal onderdeel van onze managementcyclus. Naast de dagelijkse sturing op en beheersing van risico’s die gepaard gaan met (lopende) uitvoeringsafspraken door het management is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit beleidsprioriteiten een expliciet onderdeel van onze planning- en controlcyclus. Hiervoor gebruiken we een aantal specifiek op risicomanagement geënte overleggen en instrumenten. Op centraal niveau vervullen het maandelijkse risicosignaleringsoverleg en de maandelijkse managementrapportage een spilfunctie. Divisies brengen hun risico’s in kaart via zogenoemde Control Risk Self Assessments. Maandelijks bespreken Raad van Bestuur en directeuren gesignaleerde risico’s; daar waar nodig treffen we beheersmaatregelen.

Hieronder geven we aan wat de belangrijkste risico’s zijn met betrekking tot het realiseren van het UWV jaarplan 2014:

 • Aansluiten van de competenties van onze medewerkers op de snel veranderde dienstverlening
  Wij hanteren een UWV-breed strategisch meerjarig personeels- en capaciteitsplan. Op basis hiervan wordt de capaciteitsbehoefte voor de korte en middellange termijn bepaald. Voor verzekeringsartsen hanteren wij een wervingsplan en een meerjarig doorlopend scholingsprogramma. De benodigde capaciteit voor arbeidsdeskundigen willen we op peil houden door huidige werknemers in andere functies tijdig om te scholen.
 • Aanpassingen van wet- & regelgeving
  De invoering van de Participatiewet zet druk op onze organisatie. Om de implementatie per 1 januari 2015 te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat de essentie van de wetgeving voor 1 juni 2014 duidelijk is. Met het ministerie van SZW vindt nog afstemming plaats over criteria voor de indicatiestelling baangarantie en beschut werk. Daarnaast heeft de versnelde invoering van de Wet Werk en Zekerheid voor UWV een grote impact. Om de beoogde invoering per medio 2015 te halen, zetten we de verandercapaciteit op het WW-domein in 2014 voornamelijk hiervoor in.
 • Ontevreden klanten en uitval van klanten door online dienstverlening
  De online dienstverlening doet een groter beroep op de zelfredzaamheid van klanten. In overleg met het ministerie van SZW heeft UWV een ruimere periode gecreëerd om klanten te laten wennen aan online dienstverlening. Zo wordt ‘team werk.nl’ ingezet om werkzoekenden te ondersteunen bij het gebruik van de dienstverlening. In verband met een mogelijke voortzetting van de gewenningsperiode zal UWV voor 1 juli een evaluatie van de huidige resultaten opleveren.
 • Privacy en beveiliging van informatiestromen
  UWV is een campagne gestart om de medewerkers meer bewust te maken van het veilig omgaan met vertrouwelijke gegevens in een digitale omgeving. Verder onderzoekt UWV periodiek de beveiliging van de DigiD-aansluitingen.
 • Druk op het geheel aan ICT-voorzieningen en de verandercapaciteit
  De invoering van de Participatiewet en de (versnelde) invoering van de wet Werk en Zekerheid legt in 2014 een groot beslag op de releasecapaciteit. Naar verwachting kunnen wij via het programma Groot Onderhoud in 2014 een belangrijk deel van het achterstallig onderhoud wegwerken. Naast de genoemde prioriteiten is er weinig absorptievermogen meer om nieuwe aanpassingen in 2014 op een goede, tijdige en gecontroleerde wijze door te voeren.

Over de genoemde risico’s voert UWV nauw overleg met SZW. Waar nodig worden in gezamenlijk overleg prioriteiten gesteld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen