Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ontwikkeling Wajong 2014

 InstroomUitstroomLopende
   uitkeringen
   einde jaar
2003 8.200 4.400 138.500
2004 9.400 4.900 142.600
2005 10.400 5.600 147.200
2006 13.600 4.900 155.900
2007 15.300 4.400 166.800
2008 16.100 4.300 178.600
2009 17.600 4.300 192.000
2010 17.800 4.600 205.100
2011 16.300 5.200 216.200
2012 15.300 5.100 226.500
2013 17.700 5.500 283.700
2014 t/m april 5.700 1.800 242.600
    
 Lopende
 uitkeringen
 einde jaar
2003 138.500
2004 142.600
2005 147.200
2006 155.900
2007 166.800
2008 178.600
2009 192.000
2010 205.100
2011 216.200
2012 226.500
2013 283.700
2014 t/m april 242.600
  

De Wajong is er voor mensen die al vóór hun 17de jaar arbeidsongeschikt waren, of dat tijdens de opleiding/studie werden. Het aantal klanten met een Wajonguitkering neemt al jaren toe. Op 1 januari 2010 is de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (de nieuwe Wajong) van kracht geworden. In 2013 ging het bij het grootste deel van de instroom om de nieuwe Wajong.

De instroom in de nieuwe Wajong (nWajong) is sinds het tweede kwartaal van 2010 op gang gekomen. In de eerste 4 maanden van 2014 kwamen er 5.300 Wajongers bij. Eind april 2014 waren er 56.600 mensen met een nWajong-uitkering. 85% van hen is jonger dan 25 jaar. Van 1.200 mensen werd de uitkering beëindigd.

In de eerste 4 maanden van 2014 is het aantal mensen met een uitkering krachtens de oude Wajong (oWajong) met 900 gedaald tot 186.000. Er werden 1.300 oWajong-uitkeringen beëindigd, de instroom was 400.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Sociaal-medische beoordeling Wajong 2014

Sociaal-medische beoordeling Wajong 2014

In de eerste 4 maanden van 2014 handelden we 8.400 aanvragen voor de nieuwe wet Wajong af. De tabel laat zien hoeveel aanvragen zijn toegekend en met welk resultaat.

Lees verder