Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Overtredingen inlichtingenplicht 2014

 2014 t/m april2013 t/m april
 Aantal%Aantal%
Aantal overtredingen27.800 12.700 
Opgelegde boetes22.80082%10.60083%
Opgelegde waarschuwingen2.80010%1.2009%
Geen boete of waarschuwing opgelegd2.1007%8007%
Processen-verbaal door Openbaar Ministerie1001%1001%
 2014 t/m april
Aantal overtredingen27.800
Opgelegde boetes22.800
Opgelegde waarschuwingen2.800
Geen boete of waarschuwing opgelegd2.100
Processen-verbaal door Openbaar Ministerie100

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. Het kan bijvoorbeeld gaan om andere inkomsten, vrijwilligerswerk, vakantie, verhuizing, huwelijk, echtscheiding of ziekte. UWV controleert op verschillende manieren of klanten zich wel aan de regels houden. Dat doen we door middel van bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken.

Wanneer uitkeringsgerechtigden een overtreding van deze regels begaan, moeten ze op basis van de per 2013 in werking getreden Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop krijgen ze maximaal hetzelfde bedrag als boete. We willen voorkomen dat mensen onbedoeld - door onduidelijkheid - de regels overtreden en een boete opgelegd krijgen. Daarom proberen we steeds goed uit te leggen wat we van burgers verlangen en wat zij op hun beurt van ons mogen verwachten.

We zien dat het aantal geconstateerde overtredingen fors is toegenomen. De in totaal geconstateerde schadelast als gevolg van deze overtredingen was € 37,1 miljoen, met een boetebedrag van € 22,7 miljoen. Dit is veel hoger dan in de eerste 4 maanden van 2013 (€ 22,9 miljoen, met een boetebedrag van € 3,0 miljoen). Dit is een direct gevolg van het feit dat in de eerste 4 maanden van 2014 veel meer zaken zijn afgehandeld onder het nieuwe sanctiebeleid. De gemiddelde hoogte van de boetes van zaken onder het nieuwe sanctiebeleid is iets gedaald: van € 1.072 in 2013 naar € 1.049 in de eerste 4 maanden van 2014. Tegen deze boetes zijn in de eerste 4 maanden 3.569 bezwaren ingediend (16% van de zaken). In dezelfde periode zijn 1.787 bezwaarzaken afgerond. Hiervan is 14% gegrond verklaard, 57% ongegrond, 7% niet ontvankelijk en 22% is ingetrokken. We zijn in gesprek met het ministerie over de hoogte van de boetes in relatie tot de overtredingen en de complexiteit van de wet. De minister heeft inmiddels aan de Tweede Kamer toegezegd dat hij zal bekijken of de hoogte van de minimumboete van € 150 kan worden verlaagd en hoe de mate van verwijtbaarheid exacter kan worden vastgesteld.

Als onderdeel van de businesscase ‘Versterking Toezicht UWV’ gaan we aanvullende controles uitvoeren op het nakomen van de inspanningsplicht door uitkeringsgerechtigden. Daarvoor gaan we onder andere in de eerste 3 maanden van de WW handhavingsgesprekken voeren. Daarbij bespreekt de adviseur werk bijvoorbeeld met de klant of hij voldoende relevante sollicitaties verricht, geeft hij aan hoe de kwaliteit van diens cv op werk.nl beter kan en wijst hij op de plicht om wijzigingen tijdig door te geven.

De landelijke Interventieteams hebben in de eerste 4 maanden van 2014 210 werkplekcontroles uitgevoerd waarbij 783 personen zijn gecontroleerd. In 200 gevallen is nader onderzoek uitgevoerd vanwege mogelijk niet gemelde inkomsten naast een uitkering van UWV. In 67 gevallen is fraude vastgesteld met een totaal schadebedrag van € 0,2 miljoen. Er zijn nog 21 gevallen in onderzoek.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inspanningsplicht 2014

Overtredingen inspanningsplicht 2014

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van de inspanningsplicht en de aantallen opgelegde maatregelen in de eerste 4 maanden van 2014.

Lees verder