Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Overtredingen inspanningsplicht 2014

 2014 t/m april2013 t/m april
 Aantal%Aantal%
Aantal overtredingen49.500 45.600 
Opgelegde maatregelen34.30069%34.50076%
Waarvan maatregelen WW32.100 32.300 
WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden9.800 10.100 
WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren3.600 3.900 
WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen3.800 3.100 
WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen6.600 3.500 
Overtredingen van de controlevoorschriften4.900 5.300 
Overige3.400 6.400 
Opgelegde waarschuwingen14.00028%9.90022%
Geen maatregel of waarschuwing opgelegd1.2003%1.2002%
 2014 t/m april
Aantal overtredingen49.500
Opgelegde maatregelen34.300
Waarvan maatregelen WW32.100
WW-klanten die zich niet inschreven als werkzoekende of hun inschrijving niet tijdig verlengden9.800
WW-klanten die verwijtbaar werkloos waren3.600
WW-klanten die te laat hun WW-uitkering aanvroegen3.800
WW-klanten die onvoldoende hun best deden om passende arbeid te verkrijgen6.600
Overtredingen van de controlevoorschriften4.900
Overige3.400
Opgelegde waarschuwingen14.000
Geen maatregel of waarschuwing opgelegd1.200

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. WW’ers moeten zich verantwoorden over hun sollicitatieactiviteiten. Bij voorkeur via de Werkmap, als ze daar nog geen gebruik van maken via de traditionele kanalen. Als we constateren dat WW’ers aantoonbaar verzaken bij het zoeken van werk, kunnen ze worden gekort op hun uitkering. Als zij niet verschijnen op afspraken hebben we de mogelijkheid om de uitkering op te schorten. In de eerste 4 maanden van 2014 hebben we minder maatregelen opgelegd dan in dezelfde periode in 2013. Dit verschil is toe te schrijven aan het stoppen van de pilot automatische handhaving.

De steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en werkprocessen biedt mogelijkheden om de handhaving aan te scherpen. We vragen WW’ers om iedere 4 weken 4 sollicitatieactiviteiten via de digitale Werkmap door te geven. In het evaluatiegesprek in de vierde maand van werkloosheid kijkt de adviseur of dat daadwerkelijk is gebeurd. We doen sinds kort een pilot waarin we nog een stap verder gaan en direct reageren als een klant niet op tijd zijn sollicitatieactiviteiten doorgeeft. Op 3 vestigingen van het Werkbedrijf wordt dan automatisch een verantwoordingsbericht naar de klant gestuurd met het verzoek daar binnen een bepaalde termijn op te reageren. Bij de digitalisering blijven we dus gelegenheid bieden voor verweer en beoordeelt een adviseur of er een maatregel moet worden opgelegd. Wanneer een werkzoekende die onder de pilot valt voor de eerste keer zijn sollicitatietaak verwijtbaar niet is nagekomen, krijgt hij een waarschuwing. Bij een tweede keer leggen we een maatregel op. (Normaal gesproken moeten we dat al bij de eerste keer doen.)

Op basis van ervaringen uit eerdere pilots is het werkproces aangepast. Werkzoekenden die niet reageren op het verantwoordingsbericht, worden nu proactief benaderd om te achterhalen waarom ze niet reageren. Klanten die moeite hebben met de digitale dienstverlening worden door het team werk.nl op de vestiging op weg geholpen. Als blijkt dat de werkzoekende ook na ondersteuning geen gebruik kan maken van de online dienstverlening, dan komt hij in aanmerking voor basisdienstverlening op de vestiging. Verder zijn de systemen aangepast om het versturen van onterechte verantwoordingsberichten te voorkomen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen