Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 55-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. Werkzoekenden en werkgevers kunnen sinds 1 oktober 2013 bij UWV een scholingsvoucher van maximaal € 750 aanvragen als er concreet uitzicht is op een baan. Met de voucher kunnen zij een opleiding (deels) bekostigen die nodig is om de werkzoekende geschikt te maken voor de functie. Als er geen sprake is van een dienstverband, kan een werkzoekende een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansrijk beroep in zijn/haar regio. Ook kan de werkzoekende een scholingsvoucher aanvragen als de beoogde opleiding de kans op werk aantoonbaar groter maakt.

De aanvragen worden getoetst aan het scholingsprotocol van UWV. In de eerste 4 maanden van 2014 zijn 576 scholingsvouchers toegekend. In april was een gestage toename in het aantal goedgekeurde aanvragen zichtbaar naar gemiddeld 55 per week. Om de bekendheid met de scholingsvoucher te vergroten, hebben we in januari van dit jaar 2 mailings naar in totaal 70.000 werkzoekenden gestuurd en wordt de voucher nu meer specifiek onder de aandacht gebracht tijdens de netwerktraining. Op uwv.nl en werk.nl worden meer voorbeelden genoemd van het inzetten van de voucher.

De plaatsingfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 55-plussers aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 55-plus WW’er langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 55-plusser 3 maanden heeft gewerkt. Deze subsidieregeling is sinds 1 oktober 2013 van kracht. Sinds januari zijn de eerste aanvragen voor een fee ontvangen; tot en met april 2014 zijn 75 plaatsingsfees verstrekt. Dit aantal blijft ver achter bij de ambitie van 11.500 ingezette fees op jaarbasis waaraan de intermediairs zich verbonden hebben. De contractpartners ABU en NBBU komen in juli met een notitie over de (aangepaste) ambitie.

We zijn in overleg met het ministerie van SZW over manieren om de aantrekkelijkheid van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee te vergroten en over alternatieve mogelijkheden om het beschikbare budget in te zetten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

MKB'er staat wel open voor 55-plusser bij sollicitatie

MKB'er staat wel open voor 55-plusser bij sollicitatie Lees verder