Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Volumeontwikkelingen 2014

Eind augustus 2014 waren in totaal circa 1,4 miljoen mensen aangewezen op een uitkering van UWV. Onder hen waren 430.400 WW’ers en ongeveer 950.000 mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewet-uitkering. Ons uitgangspunt is dat zij iedere maand hun geld op tijd ontvangen. Dat is ook in de eerste 8 maanden van 2014 goed gelukt.

WW

De stijging van het aantal WW-uitkeringen lijkt af te vlakken. Anders dan vorig jaar is het aantal nieuwe WW-uitkeringen lager dan het aantal beëindigde. We kenden in totaal 404.000 nieuwe WW-uitkeringen toe, een kleine 0,3% minder dan in de eerste 8 maanden van 2013. We beëindigden 411.300 WW-uitkeringen, 19% meer dan in dezelfde periode van 2013. In de eerste 8 maanden van 2014 handelden we 462.700 aanvragen voor een WW-uitkering af. Dit is iets minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (471.900). Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg tot 430.400, dat is een stijging met 8% ten opzichte van eind augustus 2013 (399.300).

WIA

In de eerste 8 maanden van 2014 handelden we 37.100 nieuwe WIA-aanvragen af. We verstrekten 24.300 nieuwe WIA-uitkeringen, iets minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (24.400). Het aantal lopende WIA-uitkeringen steeg tot 201.600, dat is een stijging met 13% ten opzichte van eind augustus 2013.

Wajong

Met ingang van 1 januari 2015 vallen jonggehandicapten met arbeidsvermogen onder de Participatiewet. De Wajong 2015 staat alleen open voor duurzaam en volledig arbeidsongeschikte jonggehandicapten. UWV stimuleerde iedereen die in aanmerking meende te komen voor een nWajong-uitkering om voor 10 september 2014 een aanvraag in te dienen. Het recht op een nWajong-uitkering gaat pas 16 weken na de aanvraag in. Aanvragen die na 10 september 2014 zijn ontvangen, kunnen niet meer leiden tot een nWajong-uitkering.

We ontvingen 19.200 Wajong-aanvragen, iets meer dan in de eerste 8 maanden van 2013 (19.000). We handelden 16.800 Wajong-aanvragen af. Het aantal nieuwe uitkeringen voor de oude en nieuwe Wajong daalde licht: van 11.900 in de eerste 8 maanden van 2013 naar 11.400 in die periode van 2014. Het totale aantal lopende Wajong-uitkeringen steeg tot 246.500; dat is een stijging met 5% ten opzichte van eind augustus 2013 (234.700).

Ziektewet

In de eerste 8 maanden van 2014 zijn 6 % minder Ziektewet-uitkeringen toegekend dan in de eerste 8 maanden van 2013 (131.300 tegenover 139.700). Het aantal lopende Ziektewet-uitkeringen per eind augustus 2014 was 93.100, 1% minder dan eind augustus 2013 (94.200). De totale uitstroom bedroeg 175.500.

Wazo

We hebben 90.700 Wazo-uitkeringen toegekend, een kleine 3% minder dan in de eerste 8 maanden van 2013 (93.000). Eind augustus waren er 40.600 lopende Wazo-uitkeringen, ruim 2% minder dan een jaar geleden (41.500). Daarnaast ontvingen gemiddeld 3.400 vrouwen die als zelfstandige werken een uitkering wegens zwangerschapsverlof, volgens de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ).Gemiddeld ontvingen gedurende de eerste 8 maanden 44.000 mensen een Wazo-/ZEZ-uitkering, 10% meer dan in dezelfde periode in 2013 (40.000).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Ontwikkeling WW 2014

Ontwikkeling WW 2014

Het aantal beëindigde uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2014 voor het eerst sinds 2008 weer hoger dan het aantal toegekende WW-uitkeringen. De tabel toont de ontwikkeling sinds 2003.

Lees verder