Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Online dienstverlening voor uitkeringsgerechtigden 2014

Internet wordt het leidende kanaal in onze contacten met klanten. Aan klanten met een uitkering stellen we steeds meer digitale diensten ter beschikking; we gaan steeds minder informatie op papier verstrekken. In de eerste 8 maanden van 2014 trok uwv.nl 25 miljoen bezoeken. Dit is bijna even veel als in geheel 2013 (28,5 miljoen).

Het versturen van betaalspecificaties per post schaffen we stap voor stap af. Sinds november 2012 ontvangen onze WW-klanten hun betaalspecificaties en jaaropgaven al niet meer op papier. Sinds september 2013 ontvangen ook de ZW- en Wazo-klanten hun betaalspecificatie en jaaropgave online via ’Mijn UWV’. Alleen klanten die zelf aangeven dat zij behoefte hebben aan een papieren versie (bijvoorbeeld omdat ze niet met een computer overweg kunnen) krijgen nog een papieren exemplaar toegestuurd. Op dit moment maakt ongeveer 7% van de klanten hiervan gebruik. WIA-, Wajong-, WAO-, WAZ- en Wazo-klanten kunnen hun betaalspecificatie en jaaropgave nu ook raadplegen via ’Mijn UWV’. Zolang de wet SUWI niet is aangepast, blijven we hun ook specificaties op papier toesturen.

Sinds 1 april zijn brieven voor werknemers over de uitvoering van de Ziektewet digitaal beschikbaar via ’Mijn UWV’. Zolang de wet SUWI nog niet is aangepast, sturen we de brieven ook per post. Voor werkgevers zijn brieven over de uitvoering van de Ziektewet naar verwachting vanaf 1 december 2014 digitaal beschikbaar via het werkgeversportaal.

Gedrukte brochures en folders voor particulieren worden niet meer standaard opgestuurd of meegegeven. We verwijzen klanten zo veel mogelijk voor informatie naar uwv.nl. Daar kunnen zij brochures downloaden. De start van een pilot om bestaande brochures en folders te vervangen door nieuwe infofolders is vertraagd. De folders (compacte wegwijzers naar uitgebreide informatie en producten en diensten op uwv.nl en werk.nl) moeten worden aangepast aan het nieuwe digivaardigenbeleid dat op dit moment wordt ontwikkeld. In de eerste 8 maanden van 2014 heeft UWV 20% minder papier verstuurd dan in dezelfde periode in 2013.

De websites uwv.nl, werk.nl en Wajongwerkt.nl en de onderliggende portalen voldoen in belangrijke mate al aan de door de rijksoverheid ontwikkelde webrichtlijnen. De richtlijnen zijn een middel om websites te toetsen op gebruikersvriendelijkheid, bouwkwaliteit, vindbaarheid, compatibiliteit, bereik en duurzaamheid. We blijven werken aan noodzakelijke verbeteringen. Een deel van de aanpassingen is opgenomen in komende releases. Een ander deel wordt meegenomen in lopende projecten. Het verbeterde uwv.nl is 18 september live gegaan.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen