Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Intensiveren handhavingsactiviteiten 2014

Handhaving is een speerpunt van het kabinet. Het is van groot belang dat uitkeringsgelden bij diegenen terechtkomen die daar recht op hebben en niet langer dan strikt noodzakelijk worden verstrekt. We bieden mensen daarom – in toenemende mate online – ondersteuning bij het vinden van werk. Tegelijkertijd zien we erop toe dat zij hun afspraken met ons nakomen en zich aan de regels houden. Het komende jaar zullen we de samenwerking met externe partijen zoals de Inspectie SZW en de Belastingdienst versterken en nog meer inzetten op risicomanagement op het gebied van handhaving.

Om te kunnen besparen op onterechte uitkeringslasten hebben we in 2013 bekeken waar het nuttig is onze handhavingsactiviteiten verder te intensiveren. In het kader van de businesscase ‘Intensivering Toezicht UWV’ ontvangen we sinds 2014 extra geld voor de aanpak van uitkeringsfraude en de extra activering van werkzoekenden.

Met de extra middelen intensiveren we onder andere de afhandeling van fraudesignalen, we zetten 90 fte’s extra in. De eerste resultaten zijn positief. De doelstelling van de businesscase om jaarlijks € 13 miljoen aan ten onrechte betaalde uitkeringen te achterhalen zullen we dit jaar ruimschoots behalen. We verwachten in 2014 meer dan € 20 miljoen te besparen.

Ook het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden maakt deel uit van de businesscase. Dit loket doet onderzoek naar gefingeerde dienstverbanden: dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Het Loket Gefingeerde Dienstverbanden heeft in de eerste 8 maanden van 2014 € 1,8 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord. Hiermee liggen we op koers om de doelstelling te halen om € 2,3 miljoen in 2014 op te sporen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inspanningsplicht 2014

Overtredingen inspanningsplicht 2014

Uitkeringsgerechtigden met arbeidscapaciteit zijn verplicht zich voldoende in te spannen om werk te vinden. De tabel toont het aantal overtredingen van de inspanningsplicht en de aantallen opgelegde maatregelen in de eerste 8 maanden van 2014.

Lees verder