Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Overige handhavingsonderzoeken

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we in de vorm van een pilot op de kantoren Rotterdam en Zwolle onderzoek gedaan naar aanvragen van WW-faillissementsuitkeringen. Hierbij is een specifiek risicoprofiel ontwikkeld om fraude met faillissementsuitkeringen vroegtijdig te kunnen signaleren. De pilot is goed verlopen; we gaan de aanpak ook toepassen op 3 andere kantoren (Alkmaar, Utrecht, Venlo). Tegelijkertijd breiden we de samenwerking met de Belastingdienst uit.

Daarnaast hebben we in de eerste 8 maanden van 2014 verblijfscontroles uitgevoerd bij circa 2.500 arbeidsmigranten om vast te stellen of zij inderdaad in Nederland verblijven. Van ruim 90% van de gecontroleerde personen is vastgesteld dat dit het geval is. Er is in 323 gevallen een boete opgelegd, 25 keer een maatregel getroffen (uitkering al dan niet tijdelijk verlagen of stopzetten) en 19 keer een waarschuwing gegeven. Deze controles betroffen arbeidsmigranten met een inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Er volgt vanaf oktober een vervolgonderzoek onder arbeidsmigranten zonder inschrijving in de GBA. Een aangescherpte definitie van het begrip arbeidsmigrant maakt een betere selectie mogelijk.

Ook is een kleinschalig onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van toeslagen voor alleenstaanden. Deze toeslagen op basis van de Toeslagenwet bedragen tot 70% van het sociale minimum. Het onderzoek richtte zich op mensen die aangeven alleen te wonen, terwijl uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) blijkt dat er meer personen op het adres zijn ingeschreven. Er zijn 372 uitkeringsgerechtigden gecontroleerd, hierbij zijn 145 overtredingen (40%) geconstateerd en is een schadebedrag van € 0,5 miljoen vastgesteld. Bij deze controle is gebleken dat de wetgeving voor klanten uitermate complex is, en daardoor moeilijk na te leven. Daarom zal de communicatie met de klant worden verduidelijkt. Daarnaast is gebleken dat er in enkele dossiers achterstand is in het verwerken van mutaties. Dit wordt eerst aangepakt voordat eventueel in 2015 een nieuwe controle zal plaatsvinden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Overtredingen inlichtingenplicht 2014

Overtredingen inlichtingenplicht 2014

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn voor hun uitkering direct door te geven. De tabel toont de aantallen geconstateerde overtredingen, de opgelegde boetes en het schadebedrag voor 2013.

Lees verder