Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Verzuimbegeleiding 2014

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV vervult voor deze mensen de rol van arbodienst.

Het percentage mensen dat langer dan 13 weken ziek is en werkt, is gedaald van 13,2% in 2013 naar 11,9% in de eerste 8 maanden van 2014 (streefcijfer: 10,0%). Deze daling heeft te maken met een andere wijze van tellen. Tot en met 2013 werd alleen gemeten of de vangnetter gestart was met werken en werd niet gekeken naar het voortduren van dit werk. Sinds 2014 tellen we beƫindigd werk niet meer mee.

Voor de 2 vangnetcategorieƫn met het hoogste WIA-risico boeken we nog steeds goede resultaten. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn meer (87%) zieke werklozen uitgestroomd dan in 2013 (86%). Bij de eindedienstverbanders (mensen die ziek zijn aan het einde van hun contract en/of dienstverband) was de uitstroom met 70% ook hoger dan in 2013 (67%).

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Voorkomen van instroom in de WIA 2014

Voorkomen van instroom in de WIA 2014

Voor mensen met een Ziektewet-uitkering, de zogeheten vangnetters, vervult UWV de rol van arbodienst. De tabel toont de resultaten op het gebied van preventie: het voorkomen dat mensen vanuit ziekte doorstromen naar de WIA.

Lees verder

Minder werkhervatting langdurig zieken door economische crisis

Minder werkhervatting langdurig zieken door economische crisis Lees verder