Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Online dienstverlening aan werkgevers 2014

Werkgevers kunnen meer en meer gebruikmaken van onze online dienstverlening. Zo kunnen ze hun ziek-, zwangerschaps- en herstelmeldingen online doen.

Papieren brochures en folders voor werkgevers worden niet meer standaard opgestuurd of meegegeven. In plaats daarvan is een pdf van de desbetreffende brochure beschikbaar via uwv.nl. Daarnaast gaan we bestaande brochures en folders doorontwikkelen tot compacte wegwijzers naar de uitgebreide informatie en diensten op uwv.nl en werk.nl. Deze werkzaamheden worden in september 2014 afgerond.

Bij het standaardiseren en digitaliseren van de re-integratieverslagen is een belangrijke mijlpaal bereikt. Alle daarbij behorende formulieren zijn na overleg met werkgevers, arbodiensten en professionals van UWV herschreven. Ze worden sinds half augustus als webformulieren op uwv.nl aangeboden. Werkgevers kunnen waarschijnlijk vanaf het najaar 2014 de verschillende onderdelen van het re-integratieverslag uploaden en digitaal naar UWV verzenden. Medische informatie kan vooralsnog niet digitaal worden verstuurd, omdat de beschikbare portalen nog niet het juiste authenticatieniveau hebben.

Sinds 1 september 2014 verloopt de uitvoering van de WIA en de Wajong zo veel mogelijk digitaal. Gegevens komen digitaal binnen, gaan digitaal uit en worden ook zo veel mogelijk digitaal vastgelegd. Het uitwisselen van medische informatie is nog uitgesloten vanwege onvoldoende voorzieningen voor authenticatie. We verkennen de mogelijkheden door bijvoorbeeld na te gaan wanneer en hoe het eID-stelsel (de standaard voor de toegang tot online dienstverlening waaraan overheid en bedrijfsleven werken) hiertoe gelegenheid gaat bieden en ook hoe andere instanties, vooral de curatieve sector, hiermee omgaan.

We hebben een LinkedIn-groep voor en door werkgevers. Het aantal aangesloten werkgevers is toegenomen van 1.500 leden begin 2013 tot ruim 3.200 eind augustus 2014. Werkgevers kunnen er hun vragen over sociale zekerheid stellen en de dialoog aangaan met andere werkgevers en met UWV.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

UWV koppelt werkgever aan werkzoekende ict'er via LinkedIn

UWV koppelt werkgever aan werkzoekende ict'er via LinkedIn Lees verder