Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

TOP600-project 2014

UWV werkt sinds 2013 intensief samen met de gemeente Amsterdam bij de aanpak van criminele jongeren in het project 'TOP 600'. Amsterdam heeft hiervoor een lijst van de 600 meest risicovolle jongeren samengesteld. Gebleken is dat ongeveer 10% van deze jongeren een Wajong-uitkering van UWV ontvangt. De gemeente heeft de samenwerking met UWV gezocht om deze groep Wajongers gezamenlijk en intensiever te begeleiden en te monitoren. Reguliere dienstverlening bleek niet toereikend en de gemeente gaf aan weinig te kunnen bereiken met deze jongeren, omdat zij zich beroepen op hun Wajong-status.

Eind augustus 2014 telde de doelgroep 62 Wajongers; 2 arbeidsdeskundigen van UWV voeren gesprekken met hen en staan in contact met de regiehouders van de TOP600. Met de jongeren worden afspraken gemaakt over re-integratie, vervolgens wordt een intensief traject richting werk aangegaan. Als een re-integratietraject nog niet aan de orde is, zoeken we met de ketenpartners naar een ander behandel- of dagbestedingstraject. Op deze wijze krijgt elke Wajonger iets passends geboden. Inmiddels zijn de eerste 2 Wajongers uitgestroomd naar een betaalde baan en van de TOP600-lijst afgevoerd. Dit aantal lijkt beperkt, maar gezien de aard van de doelgroep en de afstand tot de arbeidsmarkt is dit een belangrijk resultaat. Het ‘losweken’ uit de bestaande leefsituatie vraagt veel tijd en inspanning van alle partijen. Pas als dat lukt zijn verdere stappen te zetten en ligt meer succes in het verschiet.

Alle betrokken partijen vinden de aanpak succesvol. De Wajongers zijn in beeld en worden actief begeleid en gemonitord door de betrokken arbeidsdeskundigen van UWV. De hechte samenwerking en de doorlopende afstemming met de regiehouders van het project zijn van wezenlijk belang. UWV geldt inmiddels als volwaardige samenwerkingspartner binnen het project. Dit heeft als neveneffect dat Amsterdam steeds vaker een beroep doet op de kennis en inzet van de arbeidsdeskundigen van UWV als het gaat om de begeleiding van Wajongers die in beeld komen in andere gemeentelijke projecten.

Andere gemeenten hebben belangstelling getoond voor de in Amsterdam ontwikkelde werkwijze. Inmiddels is een vergelijkbare samenwerking van start gegaan met Rotterdam, Gouda, Den Haag en Ede. Met de gemeente Hoorn voeren we verkennende gesprekken.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen