Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Interne jobcoach 2014

Sinds 1 januari 2014 zijn de nieuwe Beleidsregels onderzoek interne jobcoach van kracht. Het betreft een tijdelijke voortzetting van het onderzoek interne jobcoach tot 1 januari 2015. In het kader van dit onderzoek kan een werkgever, wanneer een werknemer met een ziekte of gebrek begeleiding nodig heeft op zijn werk, subsidie krijgen om zelf de voorziening interne jobcoach te regelen. Hierbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe jobcoachorganisatie of een combinatie van beide mogelijkheden. De subsidiebedragen zijn voor interne jobcoaching lager dan voor een externe jobcoach.

Werkgevers die al aan het onderzoek deelnamen, kunnen ook in 2014 nieuwe aanvragen indienen. Werkgevers die nog niet aan het onderzoek deelnemen, kunnen tot en met uiterlijk 31 december 2014 een aanvraag indienen. UWV verstrekt tot en met uiterlijk 31 december 2014 subsidie. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn 445 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 292 toegekend, 32 afgewezen of ingetrokken en 121 zijn nog in behandeling. Daarnaast hebben we 332 vervolgaanvragen toegekend voor werknemers die al aan het onderzoek deelnamen; 40 vervolgaanvragen zijn nog in behandeling. In de eerste 8 maanden is € 1.121.000 aan subsidies verstrekt.

Om te voorkomen dat aanvragen vanwege budgetbeperkingen niet kunnen worden gehonoreerd, is het subsidieplafond verhoogd van € 4,3 miljoen naar € 5,5 miljoen. UWV werkt op verzoek van het ministerie van SZW aan een uitvoeringstoets voor een definitieve regeling.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Taskforce Wajong Werkt 2014

Het programma Wajong Werkt wil het werkgevers gemakkelijk maken om een Wajonger te vinden, aan te nemen en in dienst te houden. Nu heeft slechts een kleine 5% van de bedrijven een Wajonger in dienst, terwijl 40% aangeeft dit te overwegen.

Lees verder