Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Scholingsvoucher en plaatsingsfee

In overleg met sociale partners hebben we de scholingsvoucher ontwikkeld, een subsidie waarmee 50-plussers hun kans op werk kunnen vergroten. Werkzoekenden en werkgevers kunnen sinds 1 oktober 2013 bij UWV een scholingsvoucher aanvragen als er concreet uitzicht is op een baan. Met ingang van 22 september is de hoogte van de voucher maximaal € 1.000 (eerst maximaal € 750). Met de voucher kunnen zij een opleiding (deels) bekostigen die nodig is om de werkzoekende geschikt te maken voor de functie. Een werkzoekende die geen dienstverband heeft, kan een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansrijk beroep in zijn/haar regio. Ook kan de werkzoekende een scholingsvoucher aanvragen als de beoogde opleiding de kans op werk aantoonbaar groter maakt. De aanvragen worden getoetst aan het scholingsprotocol van UWV. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn 1.406 scholingsvouchers toegekend. Het aantal goedgekeurde aanvragen nam in de loop van het jaar gestaag toe, tot 242 in augustus. Het gemiddelde lag op 166 per maand. Om de bekendheid met de scholingsvoucher te vergroten, hebben we dit jaar 3 mailings naar ruim 140.000 werkzoekenden gestuurd. Ook wordt de voucher nu specifiek onder de aandacht gebracht tijdens de netwerktraining. Op uwv.nl en werk.nl staan meer voorbeelden van de inzet van de voucher.

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die 50-plussers aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst met de 50-plus WW’er langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50-plusser 3 maanden heeft gewerkt. Deze subsidieregeling is sinds 1 oktober 2013 van kracht. Sinds januari 2014 zijn de eerste aanvragen voor een fee ontvangen; tot en met augustus 2014 zijn 354 plaatsingsfees verstrekt. Dit aantal blijft ver achter bij de ambitie van 11.500 ingezette fees op jaarbasis waaraan de intermediairs zich verbonden hebben.

In overleg met het ministerie van SZW wordt, tegelijkertijd met de uitbreiding van de doelgroep per half september, de subsidieregeling aangepast en versoepeld om zo het aantal goedgekeurde aanvragen scholingsvouchers en de plaatsingsfees te vergroten. De contractpartners ABU en NBBU verwachten daardoor, en met extra acties richting intermediairs, te bereiken dat fors meer plaatsingsfees worden ingezet.

De regeling wordt begin 2015 geëvalueerd. Ook kijken we dan naar alternatieve mogelijkheden om het beschikbare subsidiebudget in te zetten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitzendbranche en UWV verlengen afspraken over regionale samenwerking

Uitzendbranche en UWV verlengen afspraken over regionale samenwerking Lees verder