Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ondersteunen over de grens

EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, draagt bij aan één grote, Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland, 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van dit internationale netwerk. ‘Ondersteunen over de grens’ houdt in dat mensen en vacatures niet alleen online en projectmatig bij elkaar worden gebracht, maar ook dat er informatie en advies wordt verstrekt, zodat mensen in staat te zijn om een weloverwogen keuze te maken om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken.

EURES richt zich met name op het vervullen van vacatures waarvoor de Nederlandse en/of Europese werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In de eerste 8 maanden van 2014 werden in totaal 189 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 51 buitenlandse werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 138 werkzoekenden uit Nederland in Europa.

ICT-bedrijven in Amsterdam en omgeving hebben moeite om hoog opgeleide ICT-specialisten te werven. UWV heeft in juni, bij wijze van een pilot, een online wervingsevenement georganiseerd voor de ICT-sector in Amsterdam. In totaal participeerden 14 werkgevers met 37 aangemelde vacatures (64 posities) en 407 geregistreerde werkzoekenden uit zowel Europa als Nederland zelf. Naar aanleiding van het evenement zijn er 98 sollicitaties geweest. Uit evaluatie met de betrokken werkgevers moet nog duidelijk worden of deze sollicitaties tot invulling van hun moeilijk vervulbare posities hebben geleid. Ook is in samenwerking met Werkgeversservicepunt Venlo voor een Duits treinwagonbouwbedrijf een wervingsdag gehouden. 11 Nederlandse werkzoekenden hebben een sollicitatiegesprek gehad, van wie er 3 zijn aangenomen.

Er is sprake van een toegenomen werkloosheid in de kinderopvangsector in Nederland, terwijl er in het grensgebied met Duitsland veel onvervulde vacatures in de kinderopvang zijn. Dat biedt kansen voor Nederlandse werkzoekenden. Tijdens sollicitatieprocedures blijkt echter dat de Nederlandse opleiding en ervaring van de werkzoekenden maar gedeeltelijk worden erkend. In de praktijk kunnen zij daardoor bij de Duitse werkgevers in deze branche alleen aan de slag als hulpkracht. EURES faciliteert werkzoekenden en werkgevers in de grensstreek onder meer door middel van individuele voorlichting en advisering bij concrete sollicitaties in de Duitse kinderopvangsector. Ook organiseert EURES gerichte projecten waarin werkzoekenden voorlichting, snuffelstages, sollicitatie- en taaltraining krijgen. Daarbij wordt, ook op het gebied van diplomawaardering, nauw samengewerkt met Duitse organisaties en werkgevers.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Uitstroom naar werk van WW’ers 2014

Uitstroom naar werk van WW’ers 2014

Werkzoekenden met een WW-uitkering zijn primair zelf verantwoordelijk voor het vinden van een baan. In de eerste 8 maanden van 2014 hebben in totaal 175.200 WW’ers een baan gevonden. De tabel toont een nadere specificatie van deze groep.

Lees verder

Filmpje: Bulgaren in Nederland

Filmpje: Bulgaren in Nederland Lees verder