Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Hulp bij wennen aan digitale dienstverlening 2014

Bij de ontwikkeling van online dienstverlening hebben we oog voor mensen die niet goed met computers kunnen omgaan. Zij moeten eraan wennen dat de communicatie met ons meer en meer online plaatsvindt en daar willen we ze graag bij helpen. In ieder geval op dinsdagmiddag bieden we persoonlijke ondersteuning op onze vestigingen; klanten kunnen daar met al hun vragen terecht. We wijzen onze klanten op deze vorm van extra dienstverlening via werk.nl en uwv.nl en via de websites van partners. Ook in de Werkmap verwijzen we naar de inloopmiddagen.

Sinds 15 november hebben we deze dienstverlening verder uitgebreid. We hebben daarvoor voor de duur van 1 jaar 130 trainees aangenomen. Deze hbo-afgestudeerden gaan, net als de collega's die al actief zijn op de dinsdagmiddag, met de klant achter een computer zitten om samen alle stappen in de dienstverlening op werk.nl te doorlopen. Dit doen zij niet alleen op verzoek van de klant. Ook klanten die nog geen gebruik maken van de Werkmap of die nog geen (goed) cv op werk.nl hebben gezet, nodigen we uit om van deze extra dienstverlening gebruik te maken. Klanten worden zowel individueel als in groepen ondersteund. Inmiddels hebben circa 48.000 klanten, vaak meerdere keren, van deze dienstverlening gebruikgemaakt. Samen met collega's van gemeenten bieden wij op soortgelijke wijze ondersteuning aan hun klanten, bijvoorbeeld bij het online aanvragen van een WWB-uitkering. Op de Werkpleinen merken we dat deze ondersteuning bij online dienstverlening in een behoefte voorziet en zichtbaar resultaat oplevert. SZW heeft ons budget toegekend om ook in 2015 deze vorm van ondersteuning te kunnen bieden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen