Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Gebruik Werkmap 2014

Iedereen die zich bij UWV inschrijft als werkzoekende krijgt een persoonlijke, met DigiD beveiligde Werkmap op werk.nl. Daarin kan de werkzoekende documenten zoals een persoonlijk cv delen met de adviseur werk van UWV. Ook kan hij er de resultaten van zijn sollicitatieactiviteiten bijhouden. Daarnaast kan de werkzoekende via de Werkmap op elk moment van de dag contact leggen met een adviseur werk. De adviseur werk kan op zijn beurt via de Werkmap de sollicitatieactiviteiten van de klant controleren.

UWV stimuleert het gebruik van de Werkmap voor alle WW’ers. 75,2% van de WW’ers bezoekt de Werkmap regelmatig; 92,6% heeft gedurende de WW-periode minimaal 1 keer gebruikgemaakt van de Werkmap.

In 2 regio’s is een pilot gehouden om alle Werkmapberichten van werkzoekenden gedurende de eerste 3 maanden van werkloosheid binnen 24 uur uniform en volledig af te handelen. Klantadviseurs van UWV Telefonie deden dit samen met adviseurs werk. Veel werkzoekenden waren tevreden, vooral over de snelheid (85%) en de mate waarin de vraag van de klant was beantwoord (84%). De pilot is per 1 mei geëindigd. Op dit moment wordt een plan van aanpak gemaakt voor een landelijke uitrol. Vooruitlopend op deze beslissing zijn de 2 pilotregio’s doorgegaan met de snelle afhandeling van de Werkmapberichten. In juni is de pilot uitgebreid met nog 2 regio’s.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Opbouw en ontwikkeling digitale dienstverlening 2014

Opbouw en ontwikkeling digitale dienstverlening 2014

De komende jaren voeren we stapsgewijs digitale dienstverlening in. Voor het monitoren van de opbouw en ontwikkeling van de digitale dienstverlening gebruiken wij de in de tabel opgenomen kerncijfers.

Lees verder