Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Gezamenlijk gebruik van ICT-applicaties

UWV en gemeenten hebben de gezamenlijke opdracht om te komen tot de registratie van werkzoekenden en vacatures in 1 systeem. Doel is om de transparantie op de arbeidsmarkt te vergroten en daarmee de slagingskansen voor werkzoekenden bij het vinden van een baan te verhogen. UWV stelt voor deze registratie zijn systemen Sonar, WBS en Werkmap ter beschikking aan gemeenten.

In samenspraak met de Programmaraad ligt de focus vooral op het gebruik van onze applicaties. We willen hiermee enerzijds bereiken dat gemeenten zich meer bewust worden van de mogelijkheden van de systemen, en anderzijds de kwaliteit van de registraties en daarmee de transparantie bevorderen. Gemeenten kunnen hun gebruikerswensen kenbaar maken en gezamenlijk met UWV prioriteiten stellen via het Inter Gemeentelijk Prioriteitenoverleg (IGP). Mede dankzij dit overleg zijn in de afgelopen maanden veel wijzigingen in de UWV-applicaties doorgevoerd ten behoeve van de gemeenten.

Omdat we werken aan de stabiliteit van onze systemen, voeren we tot en met begin 2015 geen wijzigingen door in onze systemen. We hebben de betrokken gemeenten hierover tijdig geïnformeerd. Wel voeren we de noodzakelijke wijzigingen door in de elektronische aanvraag WWB, omdat deze vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet en Wet maatregelen WWB ondersteunt.

Eind augustus 2014 waren 282 gemeenten aangesloten op de UWV-systemen. Andere gemeenten die aangegeven hebben ook gebruik te willen maken van de UWV-systemen, worden in de loop van dit jaar nog aangesloten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen