Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet

Sinds 1 juli 2013 mag UWV adresgegevens aan gemeenten verstrekken voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Het gaat hierbij vooral om de adresgegevens in het bezit van UWV, die niet geverifieerd zijn bij de GBA. Deze gegevens zijn afkomstig uit de loonaangifte en kunnen van belang zijn voor de gemeentelijke uitvoeringsprocessen.

Voor het beschikbaar stellen van individuele gegevens op BSN-niveau hebben we een Suwinet-Inkijkvoorziening gerealiseerd. Sinds 1 juli 2013 sluiten we op Suwinet-Inkijk de afdelingen Burgerzaken van 250 gemeenten aan die zich daarvoor hadden aangemeld. De afdelingen kunnen dan loonaangifte-adresgegevens van burgers opvragen bij UWV. Deze gegevens helpen gemeenten om de actuele verblijfplaats van hun inwoners te achterhalen. Gemeenten kunnen alleen de gegevens inzien die nodig zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke taak.

Als eerste zijn de aanvragen afgehandeld van de afdelingen Burgerzaken die bij de pilot betrokken waren. Sinds 1 november 2013 kunnen de afdelingen Burgerzaken van gemeenten adresgegevens uit de loonaangifte uitsluitend nog via Suwinet-Inkijk inzien. Alle gemeenten die een aanvraag hebben ingediend tot en met 1 september 2014, zijn aangesloten op Suwinet-Inkijk. De bescherming van de privacy van burgers maakt deel uit van de contracten die we met gemeenten aangaan over de aansluiting van Burgerzaken op Suwinet-Inkijk.

Naast aanvragen Suwinet-Inkijk Burgerzaken behandelen we ook aanvragen van gemeenten met betrekking tot WWB-gerechtigden en de Participatiewet Wajong. De levering Participatiewet Wajong betreft een eenmalige levering die alleen op verzoek op het UWV-portaal is te benaderen. Elke gemeente moet daarvoor een aanvraagformulier indienen. Het college van B&W of een gemandateerde van die gemeente moet dit formulier ondertekenen. Daarna volgt een juridische toets door UWV. Na het regelen van een gebruikersaccount heeft de desbetreffende persoon inkijk in de levering Wajong. In deze levering worden alle gemeenten uit Nederland in één overzicht weergegeven. Deze cijfers geven een gemeente een beeld van de aantallen die van belang zijn voor de taken die zij van het Rijk gaat overnemen. In april is hiermee gestart; er zijn tot 1 september 182 aanvragen binnengekomen en afgehandeld.

De tweemaandelijkse levering WWB volgt feitelijk hetzelfde administratieve traject als de Wajong- levering. De eerste was eind maart beschikbaar. Tot 1 september zijn 108 verzoeken binnengekomen en afgehandeld.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Aantal Suwinet-bevragingen 2014

Aantal Suwinet-bevragingen 2014

De tabel geeft weer hoe vaak overheidsorganisaties via de applicatie Suwinet-Inkijk persoonsgegevens van burgers in onze polisadministratie hebben ingezien.

Lees verder