Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Naar een robuustere loonaangifteketen

Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen in 2010 wordt gewerkt aan een robuustere keten. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden. Om te komen tot verdere vereenvoudiging is de Wet Uniformering Loonbegrip per 1 januari 2013 ingevoerd. Deze wet neemt de belangrijkste verschillen weg tussen het loonbegrip dat wordt gebruikt voor de sociale verzekeringen en het loonbegrip voor de loonbelasting.

Op het gebied van gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen hebben UWV en de Belastingdienst hun aandacht nog meer gericht op de voorkant (de aanleveraars, zoals inhoudingsplichtige/werkgever, salarisadministrateur, fiscaal dienstverlener, softwareontwikkelaar), op de achterkant (de afnemers en de burgers) en op het verbinden van die voor- en achterkant. In het eerste halfjaar van 2014 hebben we een enquête onder salarisadministrateurs gehouden. De uitkomsten van deze enquête zijn gedeeld in het Ketenbureau van de loonaangifteketen en gebruiken we om salarisadministrateurs in de toekomst meer te faciliteren.

We onderzoeken of we de polisadministratie kunnen doorontwikkelen naar de Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen (BLAU), waarmee het voor gegevensafnemers mogelijk wordt authentieke gegevens zonder verdere controle of afleiding te gebruiken in hun primaire processen. UWV en de Belastingdienst onderzoeken in welke situaties dienstverbanden niet overeenkomen met inkomstenverhoudingen. We zullen de resultaten van dit onderzoek gebruiken om de kwaliteit van het handboek loonheffingen te verbeteren. Daarnaast onderzoeken we hoe een aantal afnemers de huidige polisgegevens gebruikt en wat hun wensen zijn, en welke verschillende interpretaties aanleveraars van dienstbetrekkingen hanteren.

UWV en de Belastingdienst hebben een impactanalyse uitgevoerd op de uitvoeringsgevolgen van het doorontwikkelen van de polisadministratie naar BLAU. De belangrijkste constatering is dat voor een basisregistratie die authentieke informatie over dienstbetrekkingen moet bevatten, de polisadministratie in zijn huidige vorm niet zonder meer als basis kan dienen.

UWV heeft in augustus 2014 besloten om

  • in overleg te treden met de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties en de Nationaal Commissaris Digitale Overheid over de actuele en toekomstige uitgangspunten voor BLAU;
  • de mogelijkheden tot verdere vereenvoudiging te onderzoeken door de bestaande discoördinatie in het begrip dienstbetrekking tussen sociale verzekerings- en loonbelastingswet- en -regelgeving weg te nemen;
  • in afstemming met de Belastingdienst in de jaarlijkse cyclus rond het actualiseren van de voorschriften verbetervoorstellen mee te nemen met betrekking tot de voorschriften die aan werkgevers beschikbaar worden gesteld in het kader van loonaangifte.

Het Kernteam Loonaangifteketen heeft conform besloten. Wel moet voor het gesprek met de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties en de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, worden onderzocht of draagvlak kan worden verkregen via de zogenoemde Manifestgroep.

Hoewel we in de fase zitten van het robuuster maken van de loonaangifteketen, is de stabiliteit van de keten niet vanzelfsprekend. Deze blijft voortdurend aandacht vragen.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen