Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Eindadvies programma verbetering

Om de keten van premievaststelling toekomstvast, bestuurbaar en voorspelbaar te maken, zijn eind 2013 via het Programma Verbeteren Premievaststelling diverse verbetermaatregelen gerealiseerd: een besturingsmodel is ingeregeld, een ketenregisseur voor zowel de loonaangifteketen als de premievaststellingsketen is aangesteld en een rapportagecyclus is ingericht. Het voornemen om de premievaststelling volledig te automatiseren zal gezien de verhouding tussen opbrengsten en inspanningen niet worden uitgevoerd. Wel is een uniform mechanisme voor eenduidige correcties achteraf maximaal ingeregeld. UWV zal maandelijks in kaart brengen welke uitkeringen niet te herleiden zijn naar een werkgever in de polisadministratie. Ook hebben we beslisregels vastgesteld voor correcties in de premievaststelling; hierdoor kunnen per wet op eenduidige wijze achteraf correcties worden aangebracht in de keten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen