Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie 2014

In onze polisadministratie zijn 18,5 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 12,5 miljoen mensen. UWV levert uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (BSN). We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie. In de eerste 8 maanden van 2014 ging het in totaal om circa 1,3 miljoen van zulke individuele leveringen op BSN-niveau na toetsing op doelbinding. Daarbij controleren we of gegevens alleen worden verstrekt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Sinds 2008 kunnen burgers bij het doen van aangifte voor de Inkomstenbelasting gebruik maken van de vooraf ingevulde aangifte (de VIA). De Belastingdienst vult bedragen zoals het loon, de WOZ-waarde van woningen en spaarsaldi alvast in op de aangifte. Hierdoor is het voor burgers een stuk gemakkelijker om aangifte te doen. Burgers maken ook steeds vaker gebruik van de VIA. Sinds 1 maart 2014 (toen de VIA Loonaangifte 2013 beschikbaar kwam) tot en met eind april 2014 zijn bijna 4,5 miljoen keer gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2013 gedownload. Dit is 19,4% meer dan vorig jaar.

UWV verstrekt de gegevens over loon- en arbeidsverhoudingen vanuit de polisadministratie. In februari vonden 3 gegevensleveringen aan de Belastingdienst plaats. De levering is dankzij een goede samenwerking tussen UWV en de Belastingdienst succesvol verlopen en draagt bij aan de verbetering van de dienstverlening van de Belastingdienst. De VIA-leveringen kunnen nu als een standaardlevering worden betiteld. Van alle inkomstenverhoudingen die we in 2013 voor de VIA’s 2012 hebben aangeleverd, is 93% bruikbaar gebleken, iets minder dan het jaar daarvoor (2012: 94,1%). De Belastingdienst doet op dit moment onderzoek naar maatregelen om dit percentage te verbeteren. In de tweede helft van 2014 is deze evaluatie breder opgepakt, UWV en CBS zijn erbij betrokken. De uitkomsten van deze evaluatie worden eind 2014 verwacht.

We hebben in de eerste 8 maanden van 2014 in totaal 97% van de gegevensleveringen tijdig uitgevoerd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de met SZW afgesproken norm van 90%.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Gegevensleveringen uit de polisadministratie 2014

Gegevensleveringen uit de polisadministratie 2014

UWV levert uit de polisadministratie ook gegevens aan derden. De tabel laat zien dat in de eerste 8 maanden van 2014 de meeste gegevensleveringen geautomatiseerd gebeuren.

Lees verder