Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Cliëntenraden 2014

We betrekken onze cliëntenraden consequent bij het ontwikkelen van nieuw beleid en bij de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening en producten. We bespreken beleidsmatige onderwerpen met de Centrale Cliëntenraad; uitvoerende zaken bespreken we op districtsniveau met de Districtscliëntenraden.

De raden adviseren ons gevraagd en op eigen initiatief. Daarvoor leveren wij hun de benodigde informatie, zodat de leden van de raden hun rol als belangenbehartiger van onze klanten optimaal kunnen uitvoeren. In overleg met de cliëntenraden wordt dit proces steeds meer geprofessionaliseerd. De cliëntenraden staan in nauw contact met onze klanten en zijn voor ons daarom belangrijke ‘ogen en oren’. De samenwerking met de cliëntenraden stellen wij dan ook zeer op prijs.

In de eerste 8 maanden van 2014 hebben we 3 adviezen voorgelegd aan de Centrale Cliëntenraad. Deze hadden betrekking op het reglement behandeling bezwaarschriften, het jaarplan UWV 2015 en het plan van aanpak Optimalisatie Klantcommunicatie Werkbedrijf. Vanuit de cliëntenraden zijn 6 ongevraagde adviezen bij ons ingediend, onder andere over de privacy op de werkpleinen van UWV, het contact tussen cliënt en de online adviseur werk en het aanpassen van teksten op de website van UWV.

De cliëntenraden worden betrokken bij de ontwikkelingen rond de online dienstverlening van UWV. In landelijke bijeenkomsten krijgen de cliëntenraden informatie over bijvoorbeeld de releases van werk.nl die hebben plaatsgevonden (wat zat er in de releases en wat merkten onze klanten hiervan), over de ervaringen van klanten met de invoering van online dienstverlening en over de performance van werk.nl.

Het congres cliëntenparticipatie is dit jaar gehouden op 22 mei 2014. In 2013 hebben we voor de eerste keer, op verzoek van de cliëntenraden zelf, het congres laten organiseren door de cliëntenraden. Cliëntenraden wilden meer betrokken worden bij de organisatie. Voor het congres 2014 zijn ze betrokken bij het vaststellen van het thema van het congres, en het vaststellen en invullen van de workshops. Dit is door de deelnemers zeer positief beoordeeld, zij waardeerden het congres met een 7,7.

De cliëntenraden hebben een eigen website. Deze site bevat alle informatie die de cliëntenraden nodig hebben, zoals vergaderstukken en diverse artikelen vanuit de cliëntenraden. Daarnaast publiceren wij vanuit UWV allerlei zaken die voor de cliëntenraden van belang zijn. Samen met de vertegenwoordigers van de cliëntenraden ontwikkelen we de website steeds verder tot hét communicatiemiddel voor onze cliëntenparticipatie.

We informeren de raden over nieuwe wet- en regelgeving. Dat doen we via de website van de cliëntenraden, maar ook in de diverse overleggen die plaatsvinden tussen de cliëntenraden en UWV. Zaken die besproken worden met de cliëntenraden zijn onder andere de Participatiewet en de Wet werk en zekerheid. Naast de informatie die we hierover verstrekken, betrekken we de cliëntenraden ook bij de communicatie aan onze cliënten en de diverse pilots die in dit kader worden gestart. Zo waarborgen we de betrokkenheid van de cliëntenraden bij de diverse wetswijzigingen.

We nemen de cliëntenraden zeer serieus. Naast de reguliere overleggen bezoekt het verantwoordelijk lid van de raad van bestuur sinds 2013 de raden om op informele wijze van gedachten te wisselen over zaken die de raden, en dus onze cliënten, bezighouden. In de eerste maanden van 2014 heeft zij de laatste 4 bezoeken van de in 2013 ingezette ronde afgelegd. De cliëntenraden hebben laten weten dat zij deze bezoeken zeer waarderen en dat zij van mening zijn dat UWV op een professionele manier omgaat met cliëntenparticipatie. Nog dit jaar start een nieuwe ronde.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen