Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Sectorplannen 2014

Het kabinet stelt € 600 miljoen beschikbaar voor cofinanciering van sectorplannen om de werkloosheid terug te dringen. Een deel van de middelen is in 2013 ter beschikking gekomen, de rest volgt in de loop van 2014 en waarschijnlijk 2015. Het ministerie van SZW en de sectoren betalen elk de helft. In 2013 zijn in totaal 36 sectorplannen ingediend bij het ministerie van SZW, in de eerste 8 maanden van 2014 zijn er daarvan 10 goedgekeurd. In de tweede tranche, tot eind mei 2014, zijn er nog eens 64 plannen ingediend. Daarvan zijn er momenteel 19 goedgekeurd: 6 landelijke plannen en 13 regionale plannen voor de sector zorg.

Bij de voorbereiding van diverse sectorplannen heeft UWV informatie op maat geleverd over de arbeidsmarktsituatie in de desbetreffende sector. Het ging bijvoorbeeld om overzichten van het beschikbare aanbod in de sector op landelijk of regionaal niveau, of van kansrijke beroepen. Bij de uitvoering van de sectorplannen zit UWV aan tafel om concrete afspraken te maken over het leveren van kandidaten, het faciliteren van scholing en het inzetten van een aantal ondersteunende regelingen en services. UWV richt zich daarbij vooral op jongeren, ouderen en werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

In samenwerking met de sector Bouw is een omvangrijk uitvoeringsplan landelijk uitgerold. Ook bij een aantal andere landelijke sectorplannen speelt UWV een rol bij de uitrol van een uitvoeringsplan. Het gaat daarbij om de sectorplannen voor Procesindustrie, Transport en logistiek, Primair onderwijs, Klein specialistisch vakmanschap en Kleinmetaal en metaalnijverheid. De samenwerking varieert van het ter beschikking stellen van onze infrastructuur tot aan gerichte samenwerking in brancheservicepunten. Waar instroommogelijkheden voor doelgroepen van UWV in de sector specifiek zijn benoemd, werken we samen aan het uitwerken van een uitvoeringsplan. Het sectorplan Uitzendbranche is door de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ingetrokken. In overleg met de partners in de uitzendbranche is een doorstart gemaakt zonder inzet van sectorgelden. De leerwerkloketten hebben opnieuw een grote rol in het nieuwe plan. Bij de uitvoering van dit STOOF-sectorplan zijn 40 uitzendwerkgevers betrokken. UWV levert kandidaten en het leerwerkloket zorgt voor scholingsadviezen.

De zorgsectoren, de ministeries van SZW en Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS), en UWV hebben besloten een Monitor Zorg te ontwikkelen om te kunnen volgen hoe de realisatie van de landelijke en regionale sectorplannen verloopt. UWV levert hiervoor cijfers over ontslagaanvragen en arbeidsmarktinformatie. De monitor is van belang om het moment te bepalen waarop UWV aanvullende mobiliteitsdienstverlening kan bieden.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

UWV en STOOF starten met uitvoering sectorplan uitzendbranche

UWV en STOOF starten met uitvoering sectorplan uitzendbranche Lees verder