Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Sectorale arbeidsmarktinformatie 2014

In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk om te weten in welke sectoren tekorten en overschotten te verwachten zijn. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in sectoren en met arbeidsmarktdeskundigen maken we daarom sectorbeschrijvingen. In de eerste 8 maanden van 2014 zijn er 4 gepubliceerd.

  • De sectorbeschrijving Procesindustrie laat zien dat het aantal vacatures in de procesindustrie weer lijkt aan te trekken. De sector moet zich voorbereiden op een tekort aan vakmensen, met name gekwalificeerde procesoperators en monteurs. Tegelijkertijd blijft er werkgelegenheid op de lagere niveaus bestaan, met name in de voedings- en genotsmiddelenindustrie.
  • De sectorbeschrijving Vervoer en opslag toont dat de sector kampt met een sterkere vergrijzingsgolf dan andere sectoren van de Nederlandse economie. Dit biedt kansen voor schoolverlaters en werkzoekenden, na 2014 zal er ruimte zijn voor groei van het aantal banen.
  • De sectorbeschrijving Financiële Dienstverlening voorspelt dat de krimp van de werkgelegenheid in deze sector de komende jaren zal doorgaan. Maar er ontstaan ook nieuwe functies. Het werkgelegenheidsperspectief voor hbo’ers en wo’ers wordt daardoor beter; dat voor mbo’ers verslechtert.
  • De sectorbeschrijving Informatie en Communicatie laat zien dat de ICT-sector de komende jaren behoorlijk goede perspectieven biedt. De vraag naar ICT-personeel groeit; zonder aanvullende maatregelen groeien de tekorten, vooral op hbo-niveau.

De sectorbeschrijvingen hebben input gevormd voor diverse sectorplannen. Daarnaast is er voor ruim 40 sectorplannen aanvullende/specifieke informatie geleverd.

Om een beter inzicht te krijgen in kansrijke beroepen voor bijvoorbeeld van-werk-naar-werkactiviteiten is de publicatie ‘Kansrijke beroepen: waar is de arbeidsmarkt krap?’ opgesteld. We hebben daarvoor samengewerkt met werkgevers- en werknemersorganisaties, de Stichting van de Arbeid en een groot aantal sectorspecialisten.

UWV ontsluit via een speciaal portaal op werk.nl landelijke, regionale en sectorale informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een mobiele website die een overzicht biedt van kwantitatieve vraag en aanbod in de 35 arbeidsmarktregio's. Beide applicaties zijn bedoeld voor professionals op de (regionale) arbeidsmarkt. Zowel het portaal als de mobiele website wordt druk bezocht.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

UWV: vanaf 2015 weer banengroei

UWV: vanaf 2015 weer banengroei Lees verder