Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ontwikkeling personeelsbestand 2014

In de eerste 8 maanden van 2014 is het personeelsbestand ten opzichte van 31 december 2013 toegenomen met in totaal 696 medewerkers. Het ging vooral om tijdelijke medewerkers (758). Zij zijn nodig om de werkdruk als gevolg van de toegenomen werkloosheid op te vangen. Het aantal vaste medewerkers nam af (80).

Structureel krimpen we: de komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. We zetten in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en uitstroom naar werk elders. Zo voorkomen we waar mogelijk boventalligheid. Toch kunnen we niet voorkomen dat medewerkers boventallig worden verklaard. In de eerste 8 maanden van 2014 is aan 101 medewerkers boventalligheid aangezegd. Tegelijkertijd moeten we klaarstaan om onverwachte werkdruk op te vangen, bijvoorbeeld in verband met toenemende werkloosheid. Dat vergt grote flexibiliteit van medewerkers en organisatie.

Het ministerie van SZW heeft ons in augustus 2012 tijdelijk extra budget toegekend om de overgang op online dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. In 2013 en 2014 zetten we met dit budget ruim 200 extra mensen in voor de begeleiding van minder digivaardige klanten in de vestigingen. Op deze tijdelijke plekken zetten we zo veel mogelijk medewerkers in voor wie elders in de organisatie werk is weggevallen. Waar nodig doen we daarnaast een beroep op tijdelijke krachten.

Pagina opgeslagen in Mijn UWV verslag Voeg deze pagina toe Mijn UWV verslag

Opties: print e-mailen

Personeelsverloop tot en met augustus 2014

Personeelsverloop tot en met augustus 2014

Op 31 augustus 2014 hadden we 19.753 medewerkers in dienst (17.205 fte’s). De tabel toont het personeelsverloop sinds 2003.

Lees verder